title Kinh tế xây dựng

Chỉ số giá xây dựng các tháng (từ tháng 10 đến tháng 12), Quý IV năm 2018 và cả năm 2018 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định số 12/QĐ-SXD-KTXD ngày 09/01/2019 của Sở Xây dựng)
Thứ hai, 25/03/2019, 10:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Quyết định số 12/QĐ-SXD-KTXD ngày 09/01/2019 của Sở Xây dựng về việc công bố Chỉ số giá xây dựng các tháng (từ tháng 10 đến tháng 12), Quý IV năm 2018 và cả năm 2018 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

 

Chỉ số giá xây dựng các tháng (từ tháng 10 đến tháng 12), Quý IV năm 2018 và cả năm 2018 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng Kinh tế xây dựng

Số lượng lượt xem: 23450
Tin mới hơn
Tin đã đưa