title Chỉ số giá xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh

Chỉ số giá xây dựng các tháng (từ tháng 7 đến tháng 9); Quý III năm 2016 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định số 1603/QĐ-SXD-KTXD ngày 29/11/2016)
Thứ hai, 25/03/2019, 07:50 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 29/11/2016, Sở Xây dựng có Quyết định số 1603/QĐ-SXD-KTXD về việc Công bố Chỉ số giá xây dựng các tháng (từ tháng 7 đến tháng 9); Quý III năm 2016 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Đính kèm file:

- Quyết định số 1603/QĐ-SXD-KTXD;

- Thuyết minh Công bố Chỉ số giá xây dựng các tháng (từ tháng 7 đến tháng 9); Quý III năm 2016 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Phòng Kinh tế xây dựng

Số lượng lượt xem: 1102
Tin mới hơn
Tin đã đưa