title Kinh tế xây dựng

Chỉ số giá xây dựng các tháng (từ tháng 7 đến tháng 9), Quý III năm 2017 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định số 2025/QĐ-SXD-KTXD ngày 28/12/2017)
Thứ hai, 25/03/2019, 09:10 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Quyết định số 2025/QĐ-SXD-KTXD ngày 28/12/2017 của Sở Xây dựng về việc công bố Chỉ số giá xây dựng các tháng (từ tháng 7 đến tháng 9), Quý III năm 2017 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Chỉ số giá xây dựng các tháng (từ tháng 7 đến tháng 9), Quý III năm 2017 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Nguồn: Phòng Kinh tế xây dựng

Phòng Kinh tế xây dựng

Số lượng lượt xem: 6235
Tin mới hơn
Tin đã đưa