title Kinh tế xây dựng

Chỉ số giá xây dựng các tháng (từ tháng 01 đến tháng 12); Quý I, II, III, IV/2014 và năm 2014 (Quyết định số 432/QĐ-SXD-QLKTXD ngày 09/4/2015)
Thứ hai, 04/05/2015, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 09/4/2015, Sở Xây dựng có Quyết định số 432/QĐ-SXD-QLKTXD về việc công bố chỉ số giá xây dựng các tháng (từ tháng 01 đến tháng 12); Quý I, II, III, IV/2014 và năm 2014.

Đính kèm file:

- Quyết định số 432/QĐ-SXD-QLKTXD;

- Thuyết minh chỉ số giá xây dựng các tháng (từ tháng 01 đến tháng 12); Quý I, II, III, IV/2014 và năm 2014.

Phòng Kinh tế xây dựng

Số lượng lượt xem: 2157
Tin mới hơn
Tin đã đưa