title Kinh tế xây dựng

Chỉ số giá xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 01/2017 đến tháng 3/2017, Quý I/2017 (Quyết định số 664/QĐ-SXD-KTXD ngày 29/5/2017)
Thứ hai, 25/03/2019, 08:50 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Chỉ số giá xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 01/2017 đến tháng 3/2017, Quý I/2017

Quyết định số 664/QĐ-SXD-KTXD ngày 29/5/2017 của Sở Xây dựng về việc Công bố Chỉ số giá xây dựng các Tháng (từ tháng 01 đến tháng 3), Quý I năm 2017 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng Kinh tế xây dựng

Số lượng lượt xem: 7192
Tin mới hơn
Tin đã đưa