title Kinh tế xây dựng

Chỉ số giá xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 01 đến tháng 3 và Quý I năm 2018 (Quyết định 1142/QĐ-SXD-KTXD ngày 27/7/2018)
Thứ hai, 25/03/2019, 09:30 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Quyết định 1142/QĐ-SXD-KTXD ngày 27/7/2018 của Sở Xây dựng về việc Công bố Chỉ số giá xây dựng các Tháng (từ tháng 1 đến tháng 3), Quý I năm 2018 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Chỉ số giá xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 01 đến tháng 3 và Quý I năm 2018
Nguồn: Phòng Kinh tế xây dựng

Phòng Kinh tế xây dựng

Số lượng lượt xem: 9651
Tin mới hơn
Tin đã đưa