title Kinh tế xây dựng

Chỉ số giá xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 4/2017 đến tháng 6/2017, Quý II/2017 (Quyết định số 1431/QĐ-SXD-KTXD ngày 25/9/2017)
Thứ hai, 25/03/2019, 09:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Quyết định số 1431/QĐ-SXD-KTXD ngày 25/9/2017 của Sở Xây dựng về việc công bố Chỉ số giá xây dựng các tháng (từ tháng 4 đến tháng 6), Quý II năm 2017 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Chỉ số giá xây dựng các tháng (từ tháng 4 đến tháng 6), Quý II năm 2017 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng Kinh tế xây dựng

Số lượng lượt xem: 6269
Tin mới hơn
Tin đã đưa