title Kinh tế xây dựng

Chỉ số giá xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 4 đến tháng 6 và quý II năm 2018 (Quyết định số 1550/QĐ-SXD-KTXD ngày 04/10/2018 của Sở Xây dựng)
Thứ hai, 25/03/2019, 09:40 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Quyết định số 1550/QĐ-SXD-KTXD ngày 04/10/2018 của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng các Tháng (từ tháng 4 đến tháng 6), Quý II, năm 2018 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Chỉ số giá xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 4 đến tháng 6 và quý II năm 2018

Nguồn: Phòng Kinh tế xây dựng

Phòng Kinh tế xây dựng

Số lượng lượt xem: 6769
Tin mới hơn
Tin đã đưa