title Giới thiệu chung

Chức năng và nhiệm vụ Phòng Kinh tế xây dựng
Chủ nhật, 12/05/2019, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA PHÒNG KINH TẾ XÂY DỰNG NĂM 2019

1. Công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

1.1. Hướng dẫn công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cho các chủ đầu tư dự án có sử dụng vốn trong và ngoài ngân sách theo quy định pháp luật về đầu tư công, về xây dựng. Quản lý áp dụng đụinh mức, đơn giá xây dựng cơ bản.

1.2. Theo dõi, nắm bắt tình hình biến động của thị trường để kịp thời hướng dẫn việc điều chỉnh chi phí đầu tư xây dựng, cập nhật chỉ số giá xây dựng; tính toán, xác định và công bố Chỉ số giá xây dựng trên địa bàn Thành phố định kỳ hàng tháng, quý trong năm 2018 theo quy định tại Thông tư 02/TT-BXD ngày 22/02/2011 của Bộ Xây dựng (định kỳ).

1.3. Thực hiện công tác thẩm định giá nhà, xưởng thuộc sở hữu nhà nước và tư nhân phục vụ công tác xét xử, thi hành án của Tòa nán nhân dân Thành phố, Thi hành án Thành phố; phục vụ cho việc bán nhà theo giá thị trường và bán đấu giá nhà theo quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố.

1.4. Xác định giá các loại nhà ở như: giá cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước; thẩm định giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn không phải từ ngân sách nhà nước; giá cho thuê nhà ở công vụ…, giá nhà tái định cư.

2. Công tác quản lý đấu thầu

2.1. Thực hiện công tác thẩm định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố nhóm B, C theo quy trình quản lý chất lượng ISO 9001:2015.

2.2. Hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm tra chủ đầu tư thực hiện việc phê duyệt hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các công trình dự án thuộc nguồn vốn ngân sách Đảng bộ Thành [hố (theo Quyết định số 848-QĐ/TU ngày 30/7/2008 của Thành ủy và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn 7445/UBND-D9TMT ngày 29/11/2008(.

2.3. Phối hợp với các phòng, ban chuyên môn tổ chức kiểm tra công tác trong hoạt động xây dựng của quận – huyện, trong đó chịu trách nhiệm kiểm tra lĩnh vực thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu; thẩm định, phê duyệt thiết kế - dự toán.

3. Công tác quản lý hoạt động xây dựng của nhà thầu nước ngoài: Thực hiện công tác cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức nhận thầu các gói thầu thuộc dự án nhóm B, C; Cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là cá nhân nhận thầu các gói thầu thuộc dự án nhóm B, C.

4. Tổ chức và thực hiện công tác thẩm định thiết kế - dự toán xây dựng công trình theo quy định.

5. Tham gia các hội đồng, Nhóm, Tổ công tác liên ngành, các Đoàn kiểm tra của Sở, Thành phố như: Hội đồng thẩm định giá đất; Tổ công tác liên ngành; Hội đồng soát xét định mức công ích…

QT

Số lượng lượt xem: 3583
Tin mới hơn
Tin đã đưa