title Chỉ đạo của lãnh đạo

Chương trình công tác của Sở Xây dựng năm 2020
Thứ sáu, 31/01/2020, 09:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 31/01/2020, Giám đốc Sở Xây dựng ký ban hành Quyết định số 116/QĐ-SXD-VP về giao nhiệm vụ cho các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Xây dựng năm 2020.

Theo đó, Giám đốc Sở giao nhiệm vụ cho các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Xây dựng năm 2020 như sau:

1. Nhiệm vụ trọng tâm

1.1. Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện Chương trình đột phá “Chỉnh trang và phát triển đô thị” và Chương trình “Giảm ngập nước”, giai đoạn 2016 - 2020.

1.2. Trình Ủy ban nhân dân Thành phố về chủ trương và tổ chức thực hiện nghiên cứu xây dựng Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2021.

1.3. Xây dựng Đề án “Giải pháp phát triển nhà ở đáp ứng gia tăng dân số 1 triệu người sau 05 năm tại Thành phố giai đoạn 2021 - 2025”, trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt.

1.4. Trình Ủy ban nhân dân Thành phố Đề án "Phát triển và nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, duy tu công viên cây xanh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2025".

1.5. Trình Ủy ban nhân dân Thành phố Đề án “Định hướng phát triển hệ thống chiếu sáng đô thị giai đoạn 2019 - 2025”.

1.6 Thực hiện Chương trình“Kiểm tra, rà soát, đánh giá an toàn chịu lực, kiểm định, sửa chữa, cải tạo nhà chung cư, nhà ở thuộc sở hữu nhà nước hoặc sở hữu hỗn hợp”.

1.7. Tổ chức Hội thảo khoa học định hướng “Đầu tư xây dựng bệnh viện đạt chuẩn quốc tế giai đoạn 2020 - 2025”.

1.8. Tiếp tục tập trung thực hiện công tác cải cách hành chính theo hướng công khai, minh bạch và kiểm soát công việc theo quy trình; lấy sự hài lòng của công dân, doanh nghiệp và tổ chức làm thước đo cho hiệu quả công việc.

 1.9. Nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý nhà ở chung cư, đặc biệt là nhà ở tái định cư thuộc sở hữu nhà nước, có giải pháp đồng bộ, phù hợp, góp phần lành mạnh hóa các quan hệ trong quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư, hạn chế phát sinh tranh chấp phức tạp.

1.10. Đảm bảo vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật; tiếp tục duy trì 100% hộ dân Thành phố được sử dụng nước sạch an toàn và chất lượng; hạn chế tình trạng ngập nước; cải thiện môi trường nước, phát triển mạng lưới cấp nước và mảng xanh đô thị tạo cảnh quan đô thị, góp phần cải thiện đời sống dân sinh, bảo vệ môi trường Thành phố.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu

2.1. Phát triển thêm 8 triệu m2 diện tích sàn xây dựng nhà ở và diện tích nhà ở bình quân là 20,6 m2/người.

2.2. 100% công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố phải được kiểm tra và xử lý kịp thời, đúng quy định.

2.3. 100% thủ tục hành chính của Sở áp dụng Quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; 100% hồ sơ hành chính được giải quyết đúng hạn; chỉ số hài lòng của người dân đạt trên 95%.

2.4. Phát triển mạng lưới cấp nước thay thế các giải pháp cấp nước tạm, đảm bảo duy trì tỷ lệ 100% hộ dân được cấp nước sạch.

2.5. Giám sát các đơn vị cấp nước thực hiện chỉ tiêu giảm tỷ lệ thất thoát thất thu năm 2020 đạt tỷ lệ là 19,97%.

3. Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể theo Phụ lục Chương trình công tác năm 2020 của các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Xây dựng (kèm theo Quyết định này).

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Giám đốc Sở, các Phó Giám đốc Sở.

Đính kèm file:

- Quyết định số 116/QĐ-SXD-VP

- Phụ lục Chương trình công tác của các phòng chuyên môn

- Phụ lục Chương trình công tác của các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở

Văn phòng Sở

Số lượng lượt xem: 3687
Tin mới hơn
Tin đã đưa