title Phát triển nhà và thị trường bất động sản

Chương trình hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách Nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh
Thứ năm, 18/08/2022, 09:14 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Căn cứ Công văn số 2232/HCM-TH-KSNB ngày 11/8/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh về truyền thông chương trình hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022, 

Sở Xây dựng đăng tải các nội dung giải đáp của các Bộ liên quan đến chương trình hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ:

- Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách Nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

- Công văn số 5251/BKHĐT-PTDN ngày 29/7/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Công văn số 2463/BXD-QLN ngày 05/7/2022 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về đối tượng được hỗ trợ lãi suất.

Phòng Phát triển nhà và thị trường bất động sản

Số lượng lượt xem: 350
Tin mới hơn
Tin đã đưa