title Kinh tế xây dựng

Chỉ số giá xây dựng các Tháng (từ tháng 10 đến tháng 12), Quý IV năm 2017 và Năm 2017 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định số 194/QĐ-SXD-KTXD ngày 05/02/2018)
Thứ hai, 25/03/2019, 09:20 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Chỉ số giá xây dựng các Tháng (từ tháng 10 đến tháng 12), Quý IV năm 2017 và Năm 2017 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định số 194/QĐ-SXD-KTXD ngày 05/02/2018 của Sở Xây dựng về việc Công bố Chỉ số giá xây dựng các Tháng (từ tháng 10 đến tháng 12), Quý IV năm 2017 và Năm 2017 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng Kinh tế xây dựng

Số lượng lượt xem: 23854
Tin mới hơn
Tin đã đưa