title Kinh tế xây dựng

Chỉ số giá xây dựng các Tháng (từ tháng 7 đến tháng 9); Quý III năm 2015 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định số 1708/QĐ-SXD-KTXD ngày 01/12/2015)
Thứ tư, 03/02/2016, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 01/12/2015, Sở Xây dựng có Quyết định số 1708/QĐ-SXD-KTXD về việc Công bố Chỉ số giá xây dựng các Tháng (từ tháng 7 đến tháng 9); Quý III năm 2015 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Đính kèm file:

- Quyết định số 1708/QĐ-SXD-KTXD;

- Thuyết minh Công bố Chỉ số giá xây dựng các Tháng (từ tháng 7 đến tháng 9); Quý III năm 2015 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Phòng Kinh tế xây dựng

Số lượng lượt xem: 1090
Tin mới hơn
Tin đã đưa