title Kinh tế xây dựng

Chỉ số giá xây dựng tháng 7, 8, 9, quý III, tháng 10, 11, 12, quý IV và cả năm 2020 trên địa bàn TPHCM (Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của UBND TPHCM)
Thứ hai, 01/03/2021, 04:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 09/02/2021, Ủy ban nhân dân TPHCM ban hành Quyết định số 469/QĐ-UBND về việc Công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 7, 8, 9, quý III, tháng 10, 11, 12, quý IV và cả năm 2020 trên địa bàn TPHCM.

Đính kèm file:

- Quyết định số 469/QĐ-UBND;

Chỉ số giá xây dựng tháng 7, 8, 9, quý III, tháng 10, 11, 12, quý IV và cả năm 2020 trên địa bàn TPHCM.

Phòng Kinh tế xây dựng

Số lượng lượt xem: 10144
Tin mới hơn
Tin đã đưa