title Cải cách hành chính 1

Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Thứ năm, 21/06/2018, 08:39 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 21/6/2018, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 850/QĐ-SXD-VP về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

Đính kèm file:

- Quyết định số 850/QĐ-SXD-VP 

- Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 850/QĐ-SXD-VP

Văn phòng Sở

Số lượng lượt xem: 1416
Tin mới hơn
Tin đã đưa