title Phát triển nhà và thị trường bất động sản

Công khai thông tin sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ hai, 10/04/2023, 02:27 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Căn cứ quy định tại Khoản 6 Điều 2 Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng đăng tải công khai thông tin sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Đính kèm file Bảng công khai thông tin sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng Phát triển nhà và thị trường bất động sản

Số lượng lượt xem: 202
Tin mới hơn
Tin đã đưa