title Tình hình chuyển nhượng dự án

Công khai thông tin việc chuyển nhượng một phần dự án Khu dân cư và Công viên Phước Thiện, phường Long Bình và Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức từ Công ty Cổ phần Phát triển Thành phố Xanh sang Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Masterise Homes
Thứ hai, 28/06/2021, 08:18 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 18/6/2021, Công ty Cổ phần Phát triển Thành phố Xanh có Công văn số 1706/2021/CV-TPX về việc đăng tải thông tin về việc chuyển nhượng một phần dự án KDC và công viên Phước Thiện gửi Sở Xây dựng.

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 12 Nghị định số 76/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản về công khai thông tin trang thông tin điện tử của cơ quan đầu mối, Sở Xây dựng công khai thông tin trên Trang thông tin điện tử Sở về việc chuyển nhượng một phần dự án Khu dân cư và Công viên Phước Thiện, phường Long Bình và Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức từ Công ty Cổ phần Phát triển Thành phố Xanh sang Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Masterise Homes, đã được Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận tại Quyết định số 2197/QĐ-UBND ngày 17/6/2021.

Đính kèm file: Công văn số 1706/2021/CV-TPX

Phòng Phát triển nhà và thị trường bất động sản

Số lượng lượt xem: 1469
Tin mới hơn
Tin đã đưa