title Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Công tác Quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng
Chủ nhật, 02/08/2015, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Trong sáu tháng đầu năm 2015 kết quả thực hiện lĩnh vực quản lý nhà nước về chất lượng công trình như sau:

Trong sáu tháng đầu năm 2015 kết quả thực hiện lĩnh vực quản lý nhà nước về chất lượng công trình như sau:

- Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình hoặc hạng mục công trình: Thông báo kết quả kiểm tra 31 công trình xây dựng; 31 Kế hoạch kiểm tra; tổ chức kiểm tra theo Kế hoạch 29 công trình, so với cùng kỳ, tăng 13 công trình, tỷ lệ tăng 81,25%; hướng dẫn hoàn chỉnh thủ tục cho 26 công trình xây dựng; phối hợp với các cơ quan chuyên ngành kiểm tra công tác nghiệm thu 21 công trình đưa vào sử dụng, so với cùng kỳ, giảm 14 công trình, tỷ lệ giảm 35%.

- Kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng công trình: Ban hành 12 Thông báo kết quả kiểm tra công trình xây dựng; 09 Kế hoạch kiểm tra; tổ chức kiểm tra theo Kế hoạch 09 công trình xây dựng, so với cùng kỳ năm 2014, tăng 03 công trình, tỷ lệ tăng 50%; hướng dẫn hoàn chỉnh thủ tục cho 13 công trình xây dựng.

- Công tác kiểm tra định kỳ: Tổ chức kiểm tra tra việc tuân thủ các quy định pháp luật về công tác quản lý chất lượng công trình và an toàn trong xây dựng, đối với 18 công trình xây dựng theo Kế hoạch, so với cùng kỳ, giảm 02 công trình, tỷ lệ giảm 10%.

- Công tác phối hợp kiểm tra hiện trạng công trình: Đã phối hợp với cơ quan chuyên ngành kiểm tra hiện trạng 37 công trình.

- Công tác giải quyết sự cố công trình xây dựng: Hướng dẫn giải quyết 06 sự cố công trình xây dựng, gồm: Sự cố sập cẩu tại công trình xây dựng Việt Nam Quốc Tự, Quận 10; sự cố sập dàn giáo tại công trình xây dựng Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ khu vực phía Nam, Quận 11; sự cố ngã xe Cần cẩu tại công trình xây dựng Văn phòng kết hợp căn hộ, Quận 4; sự cố rơi khối bê tông đối trọng cần cẩu tại tầng thượng công trình số 19 đường Cao Thắng, Quận 3; sự cố nghiêng nhà số 72/34/20A đường Trương Quốc Dung, quận Phú Nhuận; sự cố công trình xây dựng số 24 đường Lê Thánh Tôn, Quận 1.

Kết quả thực hiện trong tháng 7 năm 2015

- Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình hoặc hạng mục công trình: Thông báo kết quả kiểm tra 10 công trình xây dựng, so với tháng trước, tăng 07 công trình, tỷ lệ tăng 233,33%; ban hành 11 Kế hoạch kiểm tra; tổ chức kiểm tra theo Kế hoạch 09 công trình, so với tháng trước, tăng 07 công trình, tỷ lệ tăng 350%; hướng dẫn hoàn chỉnh thủ tục cho 04 công trình xây dựng, so với tháng trước tăng 02 công trình, tỷ lệ tăng 100%; phối hợp với các cơ quan chuyên ngành kiểm tra công tác nghiệm thu 08 công trình đưa vào sử dụng.

- Kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng công trình: Thông báo kết quả kiểm tra 02 công trình xây dựng; ban hành 01 Kế hoạch kiểm tra; tổ chức kiểm tra theo Kế hoạch 04 công trình xây dựng.

- Công tác kiểm tra định kỳ: Kiểm tra việc tuân thủ các quy định pháp luật về công tác quản lý chất lượng công trình và an toàn thi công xây dựng tại các công trình xây dựng, tại Ban Quản lý dự án củacác Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý khu đô thị mới, Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao và Ủy ban nhân dân quận (huyện) năm 2015 - Đợt 1; tiếp tục triển khai Kế hoạch tổ chức kiểm tra đợt 2.

- Công tác phối hợp kiểm tra hiện trạng công trình: Đã phối hợp với cơ quan chuyên ngành kiểm tra hiện trạng 07 công trình.

 

- Phối hợp giải quyết sự cố sập dàn giáo công trình xây dựng Tòa nhà Văn phòng Nam Sài Gòn, tại Quận 7.

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 863
Tin mới hơn
Tin đã đưa