title Thành phố Thủ Đức

Công văn số 1039/SXD-PTN&TTBĐS ngày 18/01/2023 của Sở Xây dựng v/v nhà ở hình thành trong tương lai đối với 554 căn nhà liên kế vườn tại 554 nền đất thuộc Khu nhà ở thấp tầng có ký hiệu LV (tại 20 cụm nhà có ký hiệu từ LV1-1 đến LV1-8; từ LV2-1 đến LV2-5 và từ LV2-8 đến LV2-14) trong dự án Khu đô thị Sài Gòn Bình An tại phường An Phú, thành phố Thủ Đức (Quận 2 cũ)
Thứ sáu, 27/01/2023, 09:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Công văn số 1039/SXD-PTN&TTBĐS

Phòng Phát triển nhà và thị trường bất động sản

Số lượng lượt xem: 424
Tin mới hơn
Tin đã đưa