title Huyện Bình Chánh

Công văn số 11386/SXD-PTN&TTBĐS ngày 19/9/2018 của Sở Xây dựng v/v bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 1.106 căn hộ của Block B, D, E, G, H Khu nhà ở NXH2 thuộc dự án Khu nhà ở xã hội giai đoạn 2 - Khu nhà ở Nguyên Sơn tại xã Bình Hưng, H. Bình Chánh
Thứ năm, 20/09/2018, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Công văn số 11386/SXD-PTN&TTBĐS ngày 19/9/2018 của Sở Xây dựng v/v bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 1.106 căn hộ của Block B, D, E, G, H Khu nhà ở NXH2 thuộc dự án Khu nhà ở xã hội giai đoạn 2 - Khu nhà ở Nguyên Sơn tại xã Bình Hưng, H. Bình Chánh

Phòng Phát triển nhà và thị trường bất động sản

Số lượng lượt xem: 1502
Tin mới hơn
Tin đã đưa