title Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Công văn số 14720/SXD-QLCLXD ngày 26/10/2022 của Sở Xây dựng về việc góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định các tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong sử dụng công trình, nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn Thành phố
Thứ năm, 27/10/2022, 10:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm:

- Công văn số 14720/SXD-QLCLXD

- Dự thảo Quyết định

Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Số lượng lượt xem: 204
Tin mới hơn
Tin đã đưa