title Huyện Bình Chánh

Công văn số 14859/SXD-PTN&TTBĐS ngày 29/11/2018 của Sở Xây dựng v/v bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 1.324 căn hộ thuộc DA Khu NƠXH giai đoạn 2 - Khu nhà ở Nguyên Sơn tại xã Bình Hưng, H. Bình Chánh
Thứ năm, 29/11/2018, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Công văn số 14859/SXD-PTN&TTBĐS ngày 29/11/2018 của Sở Xây dựng v/v bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 1.324 căn hộ thuộc DA Khu NƠXH giai đoạn 2 - Khu nhà ở Nguyên Sơn tại xã Bình Hưng, H. Bình Chánh
Nguồn: Phòng PTN&TTBĐS

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 1105
Tin mới hơn
Tin đã đưa