title Quận 7

Công văn số 15408/SXD-PTN ngày 04/11/2022 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh phụ lục đính kèm Văn bản số 13531/SXD-PTN&TTBĐS ngày 06/10/2022
Thứ ba, 08/11/2022, 02:11 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Công văn số 15408/SXD-PTN

Phòng Phát triển nhà và thị trường bất động sản

Số lượng lượt xem: 411
Tin đã đưa