title Thẩm định dự án

Công văn số 1565/SXD-TĐDA ngày 31/01/2019 của Sở Xây dựng về thực hiện các dự án kiểm định cải tạo, sửa chữa thuộc chương trình “kiểm tra, rà soát, đánh giá an toàn chịu lực, kiểm định; sửa chữa, cải tạo chung cư, nhà ở thuộc sở hữu nhà nước hoặc sở hữu hỗn hợp” năm 2019
Thứ tư, 13/02/2019, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Công văn số 1565/SXD-TĐDA ngày 31/01/2019 của Sở Xây dựng về thực hiện các dự án kiểm định cải tạo, sửa chữa thuộc chương trình “kiểm tra, rà soát, đánh giá an toàn chịu lực, kiểm định; sửa chữa, cải tạo chung cư, nhà ở thuộc sở hữu nhà nước hoặc sở hữu hỗn hợp” năm 2019

Nguồn: Phòng TĐDA

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 1182
Tin mới hơn
Tin đã đưa