title Hướng dẫn thực hiện pháp luật

Công văn số 18184/SXD-VLXD ngày 16/11/2017 về việc hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm cửa đi, cửa sổ – cửa kim loại
Thứ ba, 28/11/2017, 06:36 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh nhận được Thông báo hủy bỏ chứng nhận số 1184/VNCE-CV ngày 09 tháng 11 năm 2017, kèm theo Quyết định số QRCM0269-2/QĐ-CNSPHQ ngày 09 tháng 11 năm 2017 của Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol về việc thu hồi, hủy bỏ Giấy chứng nhận hợp quy số QRCM0269 ngày 20 tháng 01 năm 2016, có giá trị đến ngày 19 tháng 01 năm 2019 đối với sản phẩm cửa đi, cửa sổ - cửa kim loại do Công ty TNHH Kinh doanh Sản xuất Xây dựng Trường Giang sản xuất (địa chỉ sản xuất tại số 8K đường Gò Xoài, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh) kể từ ngày 09 tháng 11 năm 2017; vì Công ty TNHH Kinh doanh Sản xuất Xây dựng Trường Giang không phối hợp thực hiện đánh giá giám sát, duy trì hiệu lực giấy chứng nhận.

Trước đây, khi nhận được Thông báo số 673/VNCE-CV ngày 09 tháng 8 năm 2017 của Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol về việc thông báo đình chỉ hiệu lực Giấy chứng nhận hợp quy số QRCM0269; Sở Xây dựng đã có Công văn số 12315/SXD-VLXD ngày 16 tháng 8 năm 2017 đề nghị Công ty TNHH Kinh doanh Sản xuất Xây dựng Trường Giang báo cáo về sự không phù hợp dẫn đến bị đình chỉ hiệu lực Giấy chứng nhận hợp quy cho Sở Xây dựng. Tuy nhiên, đến nay Công ty TNHH Kinh doanh Sản xuất Xây dựng Trường Giang không báo cáo theo yêu cầu.

Căn cứ quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 17 – Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thông báo:

Kể từ ngày 09 tháng 11 năm 2017, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm cửa đi, cửa sổ – cửa kim loại của Công ty TNHH Kinh doanh Sản xuất Xây dựng Trường Giang tại các Thông báo sau:

- Thông báo số 2677/TB-SXD-VLXD ngày 26 tháng 02 năm 2016 đối với sản phẩm cửa sổ - cửa kim loại, kiểu loại: cửa sổ bằng nhôm;

- Thông báo số 2678/TB-SXD-VLXD ngày 26 tháng 02 năm 2016 đối với sản phẩm cửa đi - cửa kim loại, kiểu loại: cửa đi bằng nhôm;

- Thông báo số 2679/TB-SXD-VLXD ngày 26 tháng 02 năm 2016 đối với sản phẩm cửa sổ - cửa kim loại, kiểu loại: cửa sổ bằng sắt;

- Thông báo số 2680/TB-SXD-VLXD ngày 26 tháng 02 năm 2016 đối với sản phẩm cửa đi - cửa kim loại, kiểu loại: cửa đi bằng sắt.

Đề nghị Công ty TNHH Kinh doanh Sản xuất Xây dựng Trường Giang:

- Nghiêm túc và khẩn trương gửi báo cáo về sự không phù hợp cho Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trước ngày 24 tháng 11 năm 2017 dẫn đến việc hủy bỏ Giấy chứng nhận hợp quy nêu trên; kết quả thực hiện khắc phục, thực trạng hoạt động sản xuất hiện nay, việc đánh giá chứng nhận hợp quy với đơn vị khác (nếu có).

- Khi phát hiện sự không phù hợp của sản phẩm, hàng hóa; phải thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 16 - Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN.

- Cho đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018 (ngày có hiệu lực của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, mã số QCVN 16:2017/BXD, được ban hành kèm theo Thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ Xây dựng, thay thế QCVN 16:2014/BXD, đã không còn quy định sản phẩm cửa thuộc danh mục hợp quy), các sản phẩm cửa đi, cửa sổ - cửa bằng kim loại của Công ty TNHH Kinh doanh Sản xuất Xây dựng Trường Giang chỉ được lưu thông trên thị trường khi có Giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận được Bộ Xây dựng chỉ định cấp và công bố hợp quy theo quy định.

- Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm do Công ty sản xuất, kinh doanh theo quy định; bồi thường thiệt hại (nếu có) theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các quy định khác của pháp luật có liên quan; đặc biệt đối với sản phẩm, hàng hóa được sản xuất, kinh doanh không phù hợp trong giai đoạn bị đình chỉ Giấy chứng nhận hợp quy và quyền sử dụng dấu hợp quy./.

Số lượng lượt xem: 937
Tin mới hơn
Tin đã đưa