title Hướng dẫn thực hiện pháp luật

Công văn số 19038 /SXD-PTN&TTBĐS ngày 30/11/2017 của Sở Xây dựng v/v bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 97 căn nhà liên kế và 97 căn nhà biệt thự, tại Dự án Khu dân cư Dự án Khu nhà ở Vườn Lài, phường An Phú Đông, Quận 12
Thứ hai, 04/12/2017, 01:43 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Văn bản số 201/TB-TP ngày 21 tháng 11 năm 2017 kèm hồ sơ huy động vốn của Công ty Cổ phần Bất động sản Tiến Phước (tên cũ là Công ty TNHH Tiến Phước) về thông báo bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 97 căn nhà liên kế và 97 căn nhà biệt thự, tại Dự án Khu nhà ở Vườn Lài, phường An Phú Đông, Quận 12; Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

1.Về thông tin dự án (theo Quyết định số 2499/QĐ-UBND-ĐT ngày 16 tháng 11 năm 2017 của  Ủy ban nhân dân Quận 12 về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Vườn Lài, phường An Phú Đông, Quận 12)

-  Tên dự án          : Khu dân cư Vườn Lài.

-  Địa điểm dự án  : phường An Phú Đông, Quận 12.

-  Tên chủ đầu tư  : Công ty Cổ phần Bất động sản Tiến Phước.

-  Quy mô dự án    : 97 căn nhà liên kế và 97 căn nhà biệt thự.

2. Về pháp lý dự án

2.1.Về Giấy tờ về quyền sử dụng đất

Ngày 25 tháng 10 năm 2016, Ủy ban nhân dân Thành phố có Quyết định số 5608/QĐ-UBND và Quyết định điều chỉnh số 3464/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2017 giao đất cho tại phường An Phú Đông, quận 12 cho Công ty Cổ phần Bất động sản Tiến Phước để thực hiện Dự án Khu nhà ở Vườn Lài, với diện tích đất 95.416,8 m2.

Ngày 28 tháng 7 năm 2017, Ủy ban nhân dân Thành phố có Quyết định số 4023/QĐ-UBND, duyệt phương án giá đất theo giá thị trường đối với khu đất diện tích 95.416,5 m2 tại phường An Phú Đông, Quận 12 để làm cơ sở cho Công ty Cổ phần Bất động sản Tiến Phước thực hiện nghĩa vụ tài chính khi được sử dụng đất, đầu tư xây dựng Dự án Khu nhà ở Vườn Lài, số tiền là 219.330.525.442 đồng;

Ngày 19 tháng 10 năm 2017, Cục thuế Thành phố có Thông báo số 12714/TB-CT, số tiền sử dụng đất phải nộp trên diện tích đất ở 39.549,4 m2, phường An Phú Đông, Quận 12 là 219.330.525.442 đồng; tiền bồi thường giải phóng mặt bằng được khấu trừ là 146.161.676.420 đồng; số tiền còn phải nộp vào ngân sách nhà nước là 73.168.849.022 đồng (Bảy mươi ba tỷ, một trăm sáu mươi tám triệu, tám trăm bốn mươi chín ngàn, không trăm hai mươi hai đồng).

Ngày 03 tháng 11 năm 2017, Chi cục Thuế Quận 12 có Thông báo số 12507/TB-CCT-TB&TK xác nhận Công ty Cổ phần Bất động sản Tiến Phước, đã hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất theo Thông báo số 12714/TB-CT ngày 19 tháng 10 năm 2017 của Cục thuế Thành phố.

2.2. Về hồ sơ Dự án

Ngày 31 tháng 12 năm 2013, Ủy ban nhân dân Quận 12 có Văn bản số 9661/UBND –ĐT và ngày 14 tháng 02 năm 2017 có Văn bản số 801/UBND-ĐT về chấp thuận đầu tư và điều chỉnh Dự án Khu nhà ở Vườn Lài, tại địa chỉ phường An Phú Đông, Quận 12 do Công ty TNHH Tiến Phước làm chủ đầu tư, với diện tích đất ở của Dự án là 39.549,4 m2, số lượng căn nhà 175 căn (trong đó 97 căn nhà liên kế và 78 căn nhà biệt thự);

Ngày 16 tháng 11 năm 2017, Ủy ban nhân dân Quận 12 có Quyết định số 2499/QĐ-UBND-ĐT phê duyệt kèm theo quy định quản lý điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Vườn Lài, phường An Phú Đông, Quận 12 do Công ty Cổ phần Bất động sản Tiến Phước làm chủ đầu tư; diện tích ở của Dự án là 39.549,4 m2, số lượng căn nhà 194 căn (gồm 97 căn nhà liên kế và 97 căn nhà biệt thự).

2.3. Về thiết kế bản vẽ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt

194 căn nhà ở thấp tầng tại Dự án đã được Công ty Cổ phần Bất động sản Tiến Phước phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công tại Quyết định số 101/QĐ-TP ngày 16 tháng 11 năm 2017, theo thẩm quyền được quy định tại Điều 26, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2016 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng (thẩm quyền tổ chức thẩm định và phê duyệt thiết kế bản về thi công thuộc chủ đầu tư). 194 căn nhà tại Dự án có tổng diện tích sàn xây dựng của mỗi căn từ 189,72 m2 đến 272,57 m2/căn và tầng cao xây dựng từ 2 đến 3 tầng.

2.4. Về giấy phép xây dựng của Dự án

+Về hạ tầng kỹ thuật: Ngày 27 tháng 7 năm 2017, Sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng số 146/GPXD công trình hạ tầng kỹ thuật (đường giao thông + kè bảo vệ sông);

+ Dự án Khu dân cư Vườn Lài, phường An Phú Đông, Quận 12 đã được Ủy ban nhân dân Quận 12 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 2499/QĐ-UBND-ĐT ngày 16 tháng 11 năm 2017 đính kèm theo Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch, 194 căn nhà tại Dự án có tổng diện tích sàn xây dựng của mỗi căn nhỏ hơn 500 m2/căn và chiều cao thấp hơn 7 tầng (nhà liên kế 3 tầng, nhà biệt thự 2 tầng).

Theo quy định tại điểm e, Khoản 2, Điều 89 của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13  “ nhà ở thuộc dự án phát triển đô thị, dự án phát triển nhà ở có quy mô dưới 7 tầng và tổng diện tích sàn dưới 500 m2, có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì công trình miễn phép xây dựng”.

2.5. Về Biên bản nghiệm thu hạ tầng kỹ thuật theo tiế độ Dự án

Ngày 16 tháng 10 năm 2017, Chủ đầu tư, Đơn vị quản lý Dự án là Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Kỹ thuật Mê Kông, đơn vị tư vấn giám sát là Công ty Cổ phần Tư vấn Quản lý chất lượng Đầu Tiên, đơn vị thi công là Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Sài Gòn – TNHH Một Thành viên ký biên bản nghiệm thu hạ tầng kỹ thuật đoạn 1 theo tiến độ dự án số SVL-NTHTGĐCT-GD91.NT-001, hạng mục hệ thống giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, chiếu sáng, cấp điện, thông tin liên lạc, cấp nước, kè bảo về sông, kè Rạch Gia.

3. Về thế chấp dự án, quyền sử dụng đất và nhà ở hình thành trong tương lai

Chủ đầu tư đã thế chấp Quyền sử dụng đất và nhà ở hình thành trong tương lai tại Dự án cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á- Chi Nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 21 tháng 11 năm 2017, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á- Chi Nhánh Thành phố Hồ Chí Minh có Văn bản số 771/2017/CV-SBHCM gửi Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Bất động sản Tiến Phước, đồng ý cho Công ty được bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai thuộc Dự án Khu nhà ở Vườn Lai theo những điều kiện dưới đây mà không phải giải chấp:

+ Công ty Cổ phần Bất động sản Tiến Phước phải thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi vay theo Hợp đồng tín dụng số 31/17/HĐTĐ-TDH/HCM ngày 21 tháng 4 năm 2017 và thực hiện theo đúng các cam kết khác với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á- Chi Nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Hợp đồng, thỏa thuận liên quan đến nhà ở hình thành trong tương lai thuộc Dự án này phải quy định rõ tài khoản nhận thanh toán duy nhất của Công ty Cổ phần Bất động sản Tiến Phước là tài khoản số 101.00100.775999 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á- Chi Nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (hoặc tài khoản khác được Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á- Chi Nhánh Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận bằng văn bản); mọi khoản thanh toán cho Công ty đều phải thực hiện qua tài khoản nêu trên.

4. Bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng

Ngày 09 tháng 06 năm 2017, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong – Chi nhánh Bến Thành ký hợp đồng số 01-06/2017/HĐLK-TPBANK-TP về dịch vụ bảo lãnh nghĩa vụ tài chính chủ đầu tư với Công ty Cổ phần Bất động sản Tiến Phước đối với Dự án Khu dân cư Vườn Lài, phường An Phú Đông, Quận 12.

5. Ý kiến của Sở Xây dựng

Căn cứ theo quy định tại Điều 55, Điều 56, Điều 57 Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; 97 căn nhà liên kế và 97 căn nhà biệt thự tại Dự án Khu nhà ở Vườn Lài, phường An Phú Đông, Quận 12, đã được Ủy ban nhân dân Quận 12 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 2499/QĐ-UBND-ĐT ngày 16 tháng 11 năm 2017 do Công ty Cổ phần Bất động sản Tiến Phước làm chủ đầu tư, đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai.

6. Trách nhiệm của Công ty Cổ phần Bất động sản Tiến Phước

6.1. Thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng đảm bảo theo quy định tại Điều 56 Luật Kinh doanh Bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014, “Chủ đầu tư dự án bất động sản trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng”.

6.2. Thực hiện việc huy động vốn lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng, những lần tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng nhưng tổng số không quá 70% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà cho khách hàng và không được thu quá 95% giá trị hợp đồng khi bên mua chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đảm bảo theo quy định tại Điều 57 Luật Kinh doanh bất động sản.

6.3. Thực hiện đúng ý kiến Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á- Chi Nhánh Thành phố Hồ Chí Minh tại Văn bản số 771/2017/CV-SBHCM ngày 21 tháng 11 năm 2017:

+ Phải thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi vay theo Hợp đồng tín dụng số 31/17/HĐTĐ-TDH/HCM ngày 21 tháng 4 năm 2017 và thực hiện theo đúng các cam kết khác với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á- Chi Nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Hợp đồng, thỏa thuận liên quan đến nhà ở hình thành trong tương lai thuộc Dự án này phải quy định rõ tài khoản nhận thanh toán duy nhất của Công ty Cổ phần Bất động sản Tiến Phước là tài khoản số 101.00100.775999 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á- Chi Nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (hoặc tài khoản khác được Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á- Chi Nhánh Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận bằng văn bản); mọi khoản thanh toán cho Công ty đều phải thực hiện qua tài khoản nêu trên.

6.4. Liên hệ với Sở Xây dựng để điều chỉnh lại Quyết định chấp thuận đầu tư Dự án theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được Ủy ban nhân dân Quận 12 phê duyệt tại Quyết định số 2499/QĐ-UBND-ĐT ngày 16 tháng 11 năm 2017 và liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để thực hiện nghĩa vụ tại chính bổ sung (nếu có)./.

Số lượng lượt xem: 1048
Tin mới hơn
Tin đã đưa