title Huyện Nhà Bè

Công văn số 20279/SXD-PTN&TTBĐS ngày 30/12/2016 v/v bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 381 căn nhà ở thấp tầng của Dự án Khu dân cư Vina Nam Phú tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè.
Thứ bảy, 18/05/2019, 03:55 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Căn cứ theo quy định tại Điều 55, Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014 và Điều 19 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở, 381 căn nhà ở thấp tầng của Dự án Khu dân cư Vina Nam Phú tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè do Công ty TNHH Vina Nam Phú làm chủ đầu tư đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.

Xem chi tiết Công văn số 20279/SXD-PTN&TTBĐS ngày 30/12/2016 v/v bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 381 căn nhà ở thấp tầng của Dự án Khu dân cư Vina Nam Phú tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè.

Phòng Phát triển nhà và thị trường bất động sản

Số lượng lượt xem: 1487
Tin mới hơn
Tin đã đưa