title Hướng dẫn thực hiện pháp luật

Công văn số 2189/SXD-KTXD ngày 22/02/2021 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh, quy đổi về thời điểm tính toán đối với Bảng giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ ba, 23/02/2021, 02:48 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 22/02/2021, Sở Xây dựng có Công văn số 2189/SXD-KTXD về việc điều chỉnh, quy đổi về thời điểm tính toán đối với Bảng giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Đính kèm file: Công văn số 2189/SXD-KTXD

Phòng Kinh tế xây dựng

Số lượng lượt xem: 4745
Tin mới hơn
Tin đã đưa