title Quản lý nhà và công sở

Công văn số 3340/CNQ5 ngày 21/9/2022 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận 5 v/v thông báo về Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số hồ sơ gốc 0288/2004 ngày 19/5/2004 do UBND TP.HCM cấp bị mất
Thứ hai, 26/09/2022, 08:30 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Công văn số 3340/CNQ5

Văn phòng Sở

Số lượng lượt xem: 289
Tin mới hơn
Tin đã đưa