title Chỉ đạo của lãnh đạo

Công văn số 5533/SXD-HTKT ngày 27/5/2020 của Sở Xây dựng về thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn đối với hệ thống cây xanh trên địa bàn thành phố
Ngày 27/5/2020, Sở Xây dựng có Công văn số 5533/SXD-HTKT về thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn đối với hệ thống cây xanh trên địa bàn thành phố gửi: Ủy ban nhân dân các Quận, Huyện; Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật; Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh.
Thứ tư, 27/05/2020, 07:34 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Nhằm đảm bảo an toàn đối với cây xanh trên địa bàn thành phố, hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại về người và tài sản, nhất là vào mùa mưa bão sắp tới, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai các nội dung như sau:

1. Đối với hệ thống cây xanh do Ủy ban nhân dân các Quận, Huyện quản lý:

- Yêu cầu Ủy ban nhân dân các Quận, Huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương thực hiện rà soát, kiểm tra tình trạng sinh trưởng, phát triển của toàn bộ các cây xanh đang được phân cấp quản lý và kể cả cây xanh nằm trong các khu vực công cộng khác của địa phương như: cơ quan, công sở, trường học, bệnh viện; Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Xây dựng trước ngày 15/6/2020.

- Đề nghị tập trung kiểm tra về khả năng đảm bảo an toàn của cây xanh (rễ, thân, cành, tán lá) để phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp cây xanh có nguy cơ gây nguy hiểm. Đồng thời, kiểm tra về việc quy trình chăm sóc, duy tu định kỳ các cây xanh này (lý lịch cây, lịch sử trồng, chăm sóc, năng lực của đơn vị thực hiện duy tu), nhất là các cây trồng tại các khu vực công cộng khác.

- Lưu ý các đơn vị: trước khi tiến hành các biện pháp xử lý cây xanh để đảm bảo an toàn như: đốn hạ, cắt mé cành nhánh, hạ thấp chiều cao cây… thì cần tính toán kỹ lưỡng, dựa trên các cơ sở khoa học và thực tiễn để tránh tình trạng lựa chọn giải pháp không phù hợp, ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của cây xanh về sau.

- Trong trường hợp cần hỗ trợ về mặt kỹ thuật, Ủy ban nhân dân các Quận, Huyện có thể phối hợp cùng Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật (trực thuộc Sở Xây dựng) – số điện thoại 028.39291470 và Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh – số điện thoại 028.38236565 để được hỗ trợ thực hiện.

2. Giao Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật:

- Phối hợp cùng Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh và các đơn vị duy tu có năng lực phù hợp tích cực hỗ trợ Ủy ban nhân dân các Quận, Huyện trong việc kiểm tra, đảm bảo an toàn về cây xanh do địa phương quản lý.

- Lập danh sách trong đó có cụ thể tên, số điện thoại của các cá nhân, đơn vị phụ trách theo từng địa bàn để có văn bản thông báo đến địa phương nhằm cùng phối hợp kiểm tra, giải quyết các sự cố khi cần thiết.

- Báo cáo kết quả phối hợp, hỗ trợ Ủy ban nhân dân các Quận, Huyện về Sở Xây dựng trước ngày 15/6/2020.

- Tiếp tục thực hiện theo các chỉ đạo của Sở Xây dựng tại Công văn số 1945/SXD-HTKT ngày 26/2/2020 về tăng cường công tác phòng tránh, ứng phó và khắc phục sự cố hạ tầng kỹ thuật trong năm 2020.

- Khẩn trương đề xuất và báo cáo kết quả triển thực hiện các nội dung nghiên cứu về:

+ Hướng dẫn về trồng cây xanh trong đô thị.

+ Hướng dẫn về việc chăm sóc và cắt tỉa cây xanh trong đô thị.

+ Hướng dẫn về bảo vệ cây xanh đô thị khi thi công công trình trên địa bàn thành phố.

+ Thực hiện công tác tổng kiểm kê cây xanh trên toàn địa bàn thành phố.

+ Xây dựng cơ sở dữ liệu cây xanh.

+ Định hướng công tác chỉnh trang, thay thế cây xanh trên địa bàn thành phố.

Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị tập trung, khẩn trương triển khai theo các nội dung nêu trên.

Nội dung Công văn số 5533/SXD-HTKT được đăng tải tại đây.

Phòng Hạ tầng kỹ thuật

Số lượng lượt xem: 4425
Tin mới hơn
Tin đã đưa