title Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Công văn số 5563/SXD-QLCLXD ngày 27/5/2020 của Sở Xây dựng về việc cung cấp thông tin công trình đang thi công xây dựng trên địa bàn  năm 2020
Thứ tư, 27/05/2020, 01:11 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Thực hiện quy định tại Khoản 1 Điều 55 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng,  Khoản 1, Điều 3 Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (ban hành theo Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 24/4/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố), Sở Xây dựng đang lập kế hoạch kiểm tra định kỳ công tác quản lý chất lượng, an toàn thi công xây dựng tại các công trình trên địa bàn Thành phố năm 2020, thời gian kiểm tra dự kiến trong Quý III/2020.

Để có cơ sở lập kế hoạch kiểm tra, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị báo cáo thông tin về các công trình đang thi công xây dựng (gồm công trình dân dụng, công nghiệp nhẹ và công trình hạ tầng kỹ thuật), như sau:

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các Ban quản lý khu đô thị mới, Ban Quản lý Các Khu Chế xuất và Công nghiệp Thành phố, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao: các công trình thuộc thẩm quyền quản lý chất lượng theo quy định tại Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố;

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị: các công trình cấp I trở lên do các ban làm chủ đầu tư.

Báo cáo đề nghị gửi về Sở Xây dựng trước ngày 05 tháng 6 năm 2020 theo mẫu đính kèm. Đồng thời, hỗ trợ gửi tệp dữ liệu qua địa chỉ thư điện tử: qlcl.sxd@tphcm.gov.vn ./.

(Thông tin liên hệ bà Khổng Thị Mai Hương – số điện thoại: 0918.426.419)

Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Số lượng lượt xem: 2288
Tin mới hơn
Tin đã đưa