title Chỉ đạo của lãnh đạo

Công văn số 6740/SXD-TT ngày 20/6/2021 của Sở Xây dựng về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ hai, 21/06/2021, 06:26 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Căn cứ Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh,

Sở Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức các quận, huyện; chủ đầu tư, nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng tại công trình đang hoạt động và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của ngành y tế; thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại các Công văn số 1749/UBND-VX ngày 30 tháng 5 năm 2021, Công văn số 1931/UBND-VX ngày 14 tháng 6 năm 2021, Công văn số 1948/UBND-VX ngày 16 tháng 6 năm 2021, tăng cường thực hiện các biện pháp sau:

1. Đối với các công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

- Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; đáp ứng các nội dung quy định của Bộ chỉ số đánh giá tính rủi ro lây nhiễm COVID-19 tại doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, được ban hành kèm theo Quyết định số 1203/QĐ-BCĐ ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh; chịu sự quản lý, giám sát của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.

- Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các công trình xây dựng theo hướng dẫn của Bộ Y tế; triển khai các quy định của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về vấn đề tập trung công nhân trước và sau giờ làm việc; vấn đề luồng lưu thông, di chuyển của công nhân; vấn đề sinh hoạt, vệ sinh lao động, vệ sinh công trình, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn, đảm bảo không gian thông thoáng; thực hiện nghiêm công tác giám sát sức khỏe và phòng hộ cá nhân cho người lao động.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang đúng quy định, rửa tay sát khuẩn ngay tại cổng ra vào; bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư phòng, chống dịch theo quy định, khuyến cáo của cơ quan y tế. Khử khuẩn bề mặt, thiết bị, máy móc tiếp xúc trực tiếp với nhân công; vệ sinh công trình xây dựng sau mỗi ca.

- Yêu cầu người lao động khai báo y tế, tuân thủ các biện pháp hạn chế di chuyển, tiếp xúc, giao tiếp; tổ chức đo thân nhiệt cho người ra, vào công trình, trường hợp nhiệt độ cơ thể từ 37,5 độ C trở lên đề nghị theo dõi và báo cơ quan y tế tại địa phương.

- Tạm dừng các hoạt động không cấp bách, các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung đông người không cần thiết, đảm bảo không tập trung quá 10 người trong một phòng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để trao đổi, làm việc trực tuyến; hạn chế số lượng nhân công tập trung tại các sàn công tác; giảm mức độ tập trung người lao động, đảm bảo khoảng cách an toàn giữa người lao động tối thiểu 1,5 mét.

- Rà soát nhân công lao động, chuyên gia nước ngoài đến từ các vùng dịch trở lại làm việc để thông báo Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đưc và các quận, huyện tại nơi công trình xây dựng tổ chức cách ly theo quy định.

- Đề nghị các chủ đầu tư, nhà thầu, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tuân thủ tuyệt đối quy tắc 5K của Bộ Y tế; phải chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại công trường, bảo đảm sức khỏe, an toàn tuyệt đối cho người lao động; có văn bản cam kết tuân thủ phòng, chống dịch COVID-19 gửi Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện nơi có công trình xây dựng. Trường hợp các chủ đầu tư, nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng không đảm bảo các yêu cầu trên, thì phải dừng hoạt động để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

- Các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án công trình xây dựng và các đơn vị liên quan bố trí cho cán bộ, nhân viên làm việc tại cơ quan, hiện trường và tại nhà, đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc theo quy định.

Riêng đối với các công trình xây dựng tại các vùng phong tỏa, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Đề nghị các chủ đầu tư, nhà thầu, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng tại tại các vùng phong tỏa, chống dịch COVID-19 nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 tại các công trình xây dựng theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đồng thời thực hiện các giải pháp như:

- Đối với các công trình, dự án không mang tính đặc thù, khẩn cấp thì khuyến nghị chủ đầu tư điều chỉnh giãn tiến độ hoặc tạm ngưng thi công xây dựng nhằm hạn chế tối đa việc tập trung đông người tại các công trình xây dựng, hạn chế thi công ca đêm nếu không có yêu cầu đặc biệt.

- Hạn chế số lượng nhân công tập trung tại các sàn công tác; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu khi làm việc, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn, rửa tay theo quy định.

- Chấp hành nghiêm các quy định, yêu cầu của cơ quan chức năng đối với vùng phong tỏa, chống dịch COVID-19.

2. Đối với các công viên, mảng xanh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Tiếp tục tạm dừng toàn bộ mọi hoạt động các công viên, mảng xanh trên địa bàn thành phố. Duy trì rào chắn tại các cửa ra vào, các hướng tiếp cận xung quanh công viên, mảng xanh; lắp đặt các bảng thông tin cho người dân hiểu rõ và chấp hành về việc tạm dừng hoạt động theo chỉ đạo mới nhất của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phòng, chống dịch COVID-19.

Tại các cổng ra vào của công viên, đơn vị duy tu bố trí đầy đủ nhân sự trực chốt thường xuyên, không để người dân tiếp cận, ra vào, sinh hoạt, tập luyện. Đồng thời, có báo cáo hằng ngày về cho đơn vị quản lý trực tiếp về tình hình an ninh, trật tự của các công viên, mảng xanh để có các giải pháp xử lý kịp thời.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoạt động tại công trình xây dựng và tại các công viên, mảng xanh trên địa bàn Thành phố, chỉ đạo các lực lượng chức năng thường xuyên theo dõi, kiểm tra, nhắc nhở, giải tán các điểm có tụ tập đông người không đúng quy định, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19; đối với công trình xây dựng không đảm bảo việc phòng, chống dịch COVID-19, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Xây dựng để Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định.

Đính kèm file: Công văn số 6740/SXD-TT.

Thanh tra Sở

Số lượng lượt xem: 2674
Tin mới hơn
Tin đã đưa