title Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Công văn số 7085/SXD-QLCLXD ngày 15/6/2022 của Sở Xây dựng về việc góp ý dự thảo Quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ sáu, 17/06/2022, 08:49 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file: Công văn số 7085/SXD-QLCLXD

Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Số lượng lượt xem: 420
Tin mới hơn
Tin đã đưa