title Huyện Bình Chánh

Công văn số 7862/SXD-PTN&TTBĐS ngày 02/6/2017 của Sở Xây dựng v/v bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 869 căn hộ tại dự án Chung cư cụm III và IV thuộc Khu dân cư Trung Sơn 6,57 ha – Khu 6A – Khu chức năng số 6 – Đô thị mới Nam Thành phố, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh
Thứ bảy, 18/05/2019, 00:43 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Căn cứ theo quy định tại Điều 55, Luật Kinh doanh bất động sản và số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014 và Điều 19 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;  869 căn hộ tại dự án Chung cư cụm III và IV thuộc Khu dân cư Trung Sơn 6,57 ha – Khu 6A – Khu chức năng số 6 – Đô thị mới Nam Thành phố, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh do Công ty TNHH Đầu tư Việt Tâm làm chủ đầu tư đủ điều kiện được bán cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.

Xem chi tiết Công văn số 7862/SXD-PTN&TTBĐS ngày 02/6/2017 của Sở Xây dựng v/v bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 869 căn hộ tại dự án Chung cư cụm III và IV thuộc Khu dân cư Trung Sơn 6,57 ha – Khu 6A – Khu chức năng số 6 – Đô thị mới Nam Thành phố, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh

Phòng Phát triển nhà và thị trường bất động sản

Số lượng lượt xem: 1706
Tin mới hơn
Tin đã đưa