title Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Công văn số 9440/SXD-QLCLXD ngày 12/10/2021 của Sở Xây dựng về việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, ứng phó đợt triều cường năm 2021 và cảnh báo mưa dông, mưa lớn cục bộ
Thứ năm, 14/10/2021, 02:34 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 12/10/2021, Sở Xây dựng có Công văn số 9440/SXD-QLCLXD về việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, ứng phó đợt triều cường năm 2021 và cảnh báo mưa dông, mưa lớn cục bộ.

Đính kèm file: Công văn số 9440/SXD-QLCLXD.

Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Số lượng lượt xem: 520
Tin mới hơn
Tin đã đưa