title Hướng dẫn thực hiện pháp luật

Công văn số 954/SXD-KTXD ngày 18/01/2018 của Sở Xây dựng về việc hướng dẫn thẩm định giá bán nhà ở xã hội tại công trình Chung cư Thạnh Lộc, phường Thạnh Lộc, Quận 12
Thứ hai, 22/01/2018, 08:27 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 204/2017/BC-GP ngày 04 tháng 12 năm 2017 của Hợp tác xã Gia Phú về việc đề nghị thẩm định giá bán căn hộ công trình Chung cư Thạnh Lộc, phường Thạnh Lộc, quận 12, kèm các tài liệu liên quan.

Căn cứ Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

Căn cứ Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

Căn cứ Văn bản số 3350/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về thuận cho Hợp tác xã Gia Phú sử dụng đất tại phường Thạnh Lộc, quận 12 để thực hiện dự án đầu tư xây dựng chung cư cho người thu nhập thấp;

Sau khi xem xét, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Công trình Chung cư Thạnh Lộc, phường Thạnh Lộc, quận 12 được  chấp thuận chủ trương cho Hợp tác xã Gia Phú đầu tư xây dựng theo Văn bản số 6059/UBND-ĐTMT ngày 21 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố, chấp thuận đầu tư dự án theo Văn bản số 1375/UBND-ĐT ngày 08 tháng 6 năm 2011 và Văn bản số 3241/UBND-ĐT ngày 14 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân quận 12. Công trình đã được kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo Văn bản số 4031/SXD-QLCLXD ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Sở Xây dựng.

2. Việc thẩm định giá bán và giá cho thuê nhà ở xã hội thực hiện theo quy định của Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Tuy nhiên, Sở Xây dựng có ý kiến sơ bộ trên cơ sở hồ sơ, tài liệu của chủ đầu tư cung cấp như sau: 

a. Về hồ sơ pháp lý

- Cung cấp quyết định phê duyệt giá trị quyền sử dụng đất hoặc miễn tiền sử dụng đất, quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán xây dựng công trình.

- Cung cấp bản vẽ hoàn công công trình, giấy chứng nhận quyền sử dụng hoặc bản vẽ đo đạc diện tích thực tế của căn hộ.

- Cung cấp các hợp đồng, chứng từ liên quan đến các chi phí đầu tư        xây dựng đã thực hiện.

b. Về xác định giá bán nhà ở xã hội

- Lập và xác định giá bán theo Điều 7 - phương pháp xác định giá bán         nhà ở xã hội của Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng. Trong đó, thuyết minh cụ thể cơ sở áp dụng từng giá trị chủ đầu tư sử dụng để tính toán xác định giá bán.

- Cung cấp hợp đồng, hồ sơ của chi phí lãi vay thực tế và doanh thu căn hộ nhà ở xã hội bán theo giá kinh doanh thương mại.

- Văn bản số 3241/UBND-ĐT ngày 14 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban        nhân dân quận 12 về chấp thuận dự án đầu tư không thể hiện tỷ lệ phân bổ số lượng căn hộ, diện tích cho mỗi loại căn hộ nhà ở xã hội (để bán hoặc cho thuê), do đó đề nghị chủ đầu tư xác định, thuyết minh rõ cơ sở để phân bổ loại nhà ở xã hội để bán hoặc cho thuê.

3. Đồng thời với việc trình thẩm định giá bán nhà ở xã hội, chủ đầu tư cần lập hồ sơ trình thẩm định giá cho thuê nhà ở xã hội theo quy định của Thông tư số 20/2016/TT-BXD. Phương pháp xác định giá cho thuê nhà ở xã hội được  quy định tại Điều 8 của Thông tư số 20/2016/TT-BXD.

Trên đây là hướng dẫn của Sở Xây dựng về việc thẩm định giá bán và giá cho thuê nhà ở xã hội chung cư Thạnh Lộc, phường Thạnh Lộc, quận 12.  Đề nghị Hợp tác xã Gia Phú thực hiện theo quy định./.

Số lượng lượt xem: 1038
Tin mới hơn
Tin đã đưa