title Các văn bản phản hồi, cung cấp kết quả xử lý

Cung cấp thông tin báo chí (Báo HÀ NỘI MỚI - Thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh)
Thứ tư, 10/11/2021, 01:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Câu 1. Xin anh cho biết, hiện Thành phố đã, đang và sẽ triển khai các dự án, công trình chống ngập nào?

1. Thành phố hiện đang triển khai thực hiện 59 dự án, công trình xây dựng, phát triển hệ thống thoát nước, gồm 53 dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách và 06 dự án sử dụng vốn ODA. Cụ thể:

- 53 dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách

+ 15 dự án đã hoàn thành năm 2020, hiện đang hoàn tất các thủ tục quyết toán theo quy định.

+ 26 dự án đang thi công

+ 12 dự án đang thực hiện ở bước chuẩn bị đầu tư, thiết kế

- 06 dự án sử dụng vốn ODA

+ 02 dự án đang triển khai

+ 04 dự án đang thực hiện bước chuẩn bị đầu tư.

2. Về giải quyết ngập do triều: Thành phố đang triển khai thực hiện Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1 do Công ty TNHH Trung Nam BT1547 làm Chủ đầu tư.

Câu 2. Các dự án, công trình chống ngập đang triển khai hiện nay có quy mô tổng thể ra sao? Khi hoàn thành sẽ mang lại những lợi ích gì?

Các dự án, công trình đang triển khai thực hiện có mục tiêu chính là: (1) xây dựng, phát triển hệ thống thoát nước theo Quy hoạch tổng thể thoát nước thành phố được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 752/QĐ-TTg ngày 19/6/2001; (2) xây dựng đê bao, các cống kiểm soát triều theo quy hoạch thuỷ lợi chống ngập được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1547/QĐ-TTg ngày 28/10/2008.

Câu 3. Trong quá trình triển khai các dự án, công trình chống ngập có những thuận lợi cũng như khó khăn, vướng mắc như thế nào?

Nhìn chung các dự án thoát nước, chống ngập đã thực hiện có trọng tâm, trọng điểm và hoàn thành nhiều chương trình, dự án theo kế hoạch đề ra. Trong quá trình thực hiện, Thành phố đã tổ chức triển khai nhiều giải pháp công trình và phi công trình; đẩy mạnh công tác tuyên truyển nâng cao nhận thức người dân; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đã và đang triển khai; tăng cường công tác kiểm tra hiện trường, chỉ đạo xử lý cụ thể tại các vị trí lấn chiếm xâm hại kênh rạch, hệ thống thoát nước,... Do đó, công tác xóa, giảm ngập đạt được kết quả bước đầu. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, còn có những khó khăn, vướng mắc:

- Một số dự án bị chậm tiến độ do vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

- Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, trong thời gian vừa qua các dự án của Ban Quản lý Hạ tầng phải tạm ngưng thi công.

- Việc thay đổi các chủ trương, chính sách liên quan đến hoạt động xây dựng đã làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.Việc này tác động trực tiếp đến tiến độ của dự án do phải cập nhật, chờ hướng dẫn thực hiện đối với công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng; tiến hành điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho phù hợp theo quy định.

Câu 4. Từ những khó khăn, vướng mắc của các dự án, công trình chống ngập, Sở Xây dựng TP.HCM có những giải pháp tháo gỡ và kiến nghị, đề xuất cụ thể ra sao?

1. Về công tác định hướng tổng thể, Sở Xây dựng đã tham mưu Uỷ ban nhân dân Thành phố:

- Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 về phê duyệt Đề án Chống ngập và xử lý nước thải thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2045; Kế hoạch chống ngập và xử lý nước thải giai đoạn 2020-2030;

- Quyết định số 3272/QĐ-UBND ngày 8/9/2021 về Kế hoạch thực hiện Chương trình chống ngập và xử lý nước thải Thành phố Hồ Chi Minh giai đoạn 2021 – 2025;

- Quyết định số 3271/QĐ-UBND ngày 8/9/2021 ngày 8/9/2021 về Kế hoạch thực hiện Chương trình chống ngập và xử lý nước thải Thành phố Hồ Chi Minh  năm 2021.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện, để đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án, Sở Xây dựng đã thường xuyên đôn đốc các Chủ đầu tư, họp giao ban định kỳ hàng tháng và đột xuất với các Chủ đầu tư để cập nhật tiến độ và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc kịp thời.

Câu 5. Thời gian tới là thời điểm cuối năm cũng là thời điểm triều cường xuất hiện nhiều với mức đỉnh cao. Vậy Thành phố đã có những phương án cụ thể như thế nào để phòng chống hiệu quả các vấn đề ngập nước, hạn chế mức thấp nhất thiệt hại và bảo đảm cuộc sống ổn định cho người dân?

Để giải quyết căn cơ tình trạng ngập do triều cường, thành phố Hồ Chí Minh đã và đang triển khai các dự án thuộc Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực thành phố Hồ Chí Minh được Thủ tướng Chính phụ phê duyệt tại Quyết định số 1547/QĐ-TTG ngày 28 tháng 10 năm 2008. Trong đó, xây dựng tuyến đê bao dọc sông Sài Gòn từ Bến Súc đến sông Kinh Lộ với tổng chiều dài khoảng 149km; hệ thống cống ngăn triều, trạm bơm dọc theo đê bao. Trong thời gian dự án chưa hoàn thành, các giải pháp tình thế, thường xuyên được Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật thực hiện bao gồm:

- Tổ chức vận hành hiệu quả các cống kiểm soát triều, các trạm bơm, các van ngăn triều; xây dựng các đoạn đê tạm ngăn triều tràn bờ trong khi chờ ácc dự án lớn hoàn thành. Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai công tác cảnh báo, hướng dẫn người dân tham gia giao thông qua các khu vực ngập nước;

- Rà soát các vị trí bờ bao có khả năng bị tràn, sung yếu, kịp thời gia cố để hạn chế tình trạng xâm nhập triều;

- Chuẩn bị máy bơm dự phòng, xe hút, xe chuyên dụng, thiết bị ứng cứu và dự kiến các vị trí đặt bơm, chủ động liên hệ với các địa phương chuẩn bị mặt bằng để đảm bảo sẵn sàng cho công tác ứng cứu khi xảy ra ngập nặng;

- Đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành công trình để sớm phát huy hiệu quả ngăn triều.

Phòng Hạ tầng kỹ thuật

Số lượng lượt xem: 342
Tin mới hơn
Tin đã đưa