title Các văn bản phản hồi, cung cấp kết quả xử lý

Cung cấp thông tin cho Báo Nhà báo và Công luận
Thứ ba, 09/08/2022, 07:56 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Sở Xây dựng nhận được đề nghị của Báo Nhà báo và Công luận về đề nghị phản hồi, cung cấp thông tin pháp lý về Trạm trộn bê tông tươi “FICO PanU” trên đường Mai Chí Thọ, lô số 1, tờ bản đồ số 37, phường Bình Khánh, TP. Thủ Đức.

Qua rà soát, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

Trạm trộn bê tông tươi “FICO PanU” trên đường Mai Chí Thọ, lô số 1, tờ bản đồ số 37, phường Bình Khánh (nay là phường An Khánh), thành phố Thủ Đức được cho phép hoạt động theo Thông báo số 502/TB-VP ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về nội dung kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Thành Phong tại cuộc họp Ban chỉ đạo dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, cụ thể “Chấp thuận đề xuất của Sở Tài Nguyên và Môi trường tại Công văn số 5052/STMT-QLĐ ngày 24 tháng 5 năm 2017 về tạm sử dụng mặt bằng chưa triển khai dự án trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2 để tập kết vật tư, vật liệu xây dựng và lắp đặt trạm trộn bê tông. Giao Ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm thực hiện các thủ tục về môi trường, giao thông, nghĩa vụ tài chính, cấp phép,…theo quy định”. Sau đó, Ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm đã ban hành Văn bản số 814/BQL-VP ngày 27 tháng 6 năm 2017 gửi Trung Tâm Dịch vụ - Tư vấn đầu tư, xây dựng Thủ Thiêm về việc chấp thuận chủ trương được tạm sử dụng mặt bằng chưa triển khai dự án đầu tư xây dựng để tập kết vật tư, vật liệu xây dựng và lắp đặt trạm trộn bê tông cung ứng cho các dự án, công trình trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm; Giấy phép xây dựng trạm trộn số 22/BQL-XD ngày 04 tháng 01 năm 2018 để phục vụ cho dự án Khu phức hợp Tháp Quan sát do Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương làm chủ đầu tư (tại Công văn số 776/BQL-ĐĐMT ngày 24 tháng 9 năm 2020 của Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm cung cấp)

Về phía Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 7000/SXD-VLXD ngày 23 tháng 6 năm 2020 và Công văn số 9410/SXD-VLXD ngày 17 tháng 8 năm 2020 đề nghị và đôn đốc Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Công văn số 9409/SXD-VLXD ngày 17 tháng 8 năm 2020 đề nghị Ủy ban nhân dân Quận 2 phối hợp rà soát, cung cấp thông tin về danh sách các trạm trộn bê tông đang hoạt động trên tuyến đường Mai Chí Thọ, Quận 2 (nay thuộc thành phố Thủ Đức) để có cơ sở đề xuất xử lý hoạt động của các trạm trộn bê tông trên tuyến đường Mai Chí Thọ. Đến ngày 28 tháng 9 năm 2020, Sở Xây dựng nhận được Công văn số 776/BQL-ĐĐMT ngày 24 tháng 9 năm 2020 của Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm cung cấp danh sách chỉ có 01 trạm trộn bê tông FICO đang hoạt động trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, với ghi chú khu đất được tạm sử dụng đến năm 2022 theo Thông báo số 100/TB-VP ngày 27 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố. Sau đó, Sở Xây dựng đã tổ chức cuộc họp ngày 10 tháng 9 năm 2020 và ban hành Thông báo số 11364/TB-SXD-VP ngày 05 tháng 10 năm 2020 về tăng cường công tác kiểm tra, rà soát và xử lý hoạt động của các trạm trộn bê tông trên tuyến đường Mai Chí Thọ, từng bước chấm dứt hoạt động theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Ngoài ra, Sở Xây dựng đã báo cáo và kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố giao Ban Quản lý Thủ Thiêm chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, tổ chức rà soát và đề xuất xử lý, từng bước chấm dứt hoạt động của các trạm trộn bê tông trên tuyến đường Mai Chí Thọ trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm nhằm thống nhất đầu mối theo chức năng, nhiệm vụ được phân công quản lý và đặc thù đối với các công trình xây dựng do Ban Quản lý Thủ Thiêm cho thuê đất tạm khai thác sử dụng, Ban Quản lý Thủ Thiêm nắm rõ thông tin pháp lý và hợp đồng ký kết giữa các đơn vị tại Công văn số 11633/SXD-VLXD ngày 12 tháng 10 năm 2020 của Sở Xây dựng.

Do đó, tính pháp lý và quá trình sử dụng Trạm trộn bê tông tươi “FICO PanU”, đơn vị cần liên hệ Sở Tài Nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm để được cung cấp thêm thông tin.

Sở Xây dựng thông tin đến Báo Nhà báo và Công luận để biết xử lý thông tin theo quy định.

Văn phòng Sở

Số lượng lượt xem: 53
Tin mới hơn
Tin đã đưa