title Các văn bản phản hồi, cung cấp kết quả xử lý

Cung cấp thông tin cho Báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ ba, 19/07/2022, 08:36 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Sở Xây dựng nhận được đề nghị của Báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh về tìm hiểu thông tin phản ánh của cư dân liên quan dự án cao ốc thương mại dịch vụ căn hộ Lakeside Tower tại phường Tân Thuận Tây, Quận 7.

Qua rà soát, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về pháp lý đầu tư dự án

Dự án Khu II - Cao ốc thương mại, dịch vụ và căn hộ Lakeside Tower  tại phường Tân Thuận Tây, Quận 7 do Công ty Cổ phần xây dựng thương mại Đất Phương Nam làm chủ đầu tư đã được Ủy ban nhân dân Thành phố công nhận chủ đầu tư và chấp thuận đầu tư tại Quyết định số 3981/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2015.

Do dự án có điều chỉnh quy hoạch, Sở Xây dựng đã có Tờ trình số 10592/TTr-SXD-PTĐT ngày 16 tháng 9 năm 2020 và Công văn số 15328/SXD-PTĐT ngày 28 tháng 12 năm 2020 báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét quyết định điều chỉnh Quyết định số 3981/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về công nhận chủ đầu tư và chấp thuận đầu tư dự án Khu II - Cao ốc thương mại, dịch vụ và căn hộ Lakeside Tower tại phường Tân Thuận Tây, Quận 7.

Tuy nhiên cho đến ngày 26 tháng 3 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 31/2021/NĐ-CP về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Theo đó, quy định về chấp thuận đầu tư và điều chỉnh chấp thuận đầu tư theo Nghị định số 11/2013/NĐ-CP đã được bãi bỏ. Đồng thời, dự án thuộc trường hợp tổng vốn đầu tư tăng từ 20% trở lên dẫn đến thay đổi quy mô dự án và thời gian thực hiện dự án quá 12 tháng so với nội dung được duyệt tại Quyết định số 3981/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về công nhận chủ đầu tư và chấp thuận đầu tư. Do đó, dự án thuộc trường hợp “Nhà đầu tư có dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư” theo Luật Đầu tư 2020 và Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ.

Do đó, Sở Xây dựng đã có Công văn số 10151/SXD-PTĐT ngày 27 tháng 10 năm 2021 về hướng dẫn Công ty Cổ phần xây dựng thương mại Đất Phương Nam liên hệ cơ quan đăng ký đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư) để được hướng dẫn, xem xét thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư 2020.

2. Về tình hình xử phạt vi phạm hoạt động xây dựng

Công trình xây dựng cao ốc thương mại, dịch vụ và căn hộ Lakeside Tower tại phường Tân Thuận Tây, Quận 7 do Công ty Cổ phần xây dựng thương mại Đất Phương Nam làm chủ đầu tư. Trong quá trình thi công, chủ đầu tư đã thi công sai nội dựng Giấy phép xây dựng được cấp. Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 2279/XPVPHC ngày 20 tháng 11 năm 2018.

Chủ đầu tư đã chấp hành nộp phạt, tuy nhiên tiếp tục thi công sai nội dung Giấy phép xây dựng được cấp. Do đó, Sở Xây dựng đã tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 1676/QĐ-XPVPHC ngày 03 tháng 5 năm 2019. Hiện nay, Sở Xây dựng đang tổ chức thực hiện quyết định xử phạt theo quy định.

Sở Xây dựng thông tin đến Báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh.

Văn phòng Sở

Số lượng lượt xem: 107
Tin mới hơn
Tin đã đưa