title Các văn bản phản hồi, cung cấp kết quả xử lý

Cung cấp thông tin cho Báo Xây dựng - Cơ quan đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Bộ Xây dựng
Thứ ba, 18/01/2022, 08:11 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Sở Xây dựng nhận được đề nghị của Báo Xây dựng - Cơ quan đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Bộ Xây dựng về việc tìm hiểu thông tin về điều kiện huy động vốn của dự án Cao ốc phức hợp Ngân Bình (Alpha Hill) tại số 87 đường Cống Quỳnh, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1.

Qua rà soát, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về pháp lý đầu tư dự án

Ủy ban nhân dân Quận 1 đã chấp thuận đầu tư dự án (Công văn số 3116/UBND-QLĐT ngày 26/8/2011, Công văn số 3964/UBND-QLĐT ngày 16/11/2011, Công văn số 1147/UBND-QLĐT ngày 07/5/2012); Sở Xây dựng đã phê duyệt dự án (Quyết định số 59/QĐ-SXD-PTN ngày 05/5/2008 và Quyết định số 91/QĐ-SXD-TĐDA ngày 6/12/2012).

Ngày 19/3/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố có Công văn số 1051/UBND-ĐT về chấp thuận chủ trương đầu tư và công nhận Công ty Cổ phần Đầu tư Golden Hill làm chủ đầu tư dự án Cao ốc phức hợp tại số 87 đường Cống Quỳnh, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1.

Ngày 31/12/2020, Ủy ban nhân dân Thành phố đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án (Công văn số 5139/UBND-ĐT) và công nhận Công ty Cổ phần Đầu tư Golden Hill làm chủ đầu tư dự án (Công văn 5140/UBND-ĐT ngày 31/12/2020).

2. Về việc miễn Giấy phép xây dựng

Dự án Cao ốc phức hợp Ngân Bình tại số 87 đường Cống Quỳnh, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 do Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Ngân Bình làm chủ đầu tư (nay là Công ty Cổ phần đầu tư Golden Hill) đã được Sở Xây dựng phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 59/QĐ-SXD-PTN ngày 05/5/2008 và phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 91/QĐ-SXD-TĐDA ngày 06/12/2012. Hiện trạng công trình đã thi công xây dựng 03 tầng hầm.

Hiện nay, công trình đã ngưng thi công và đang thực hiện lại thủ tục đầu tư xây dựng theo quy định hiện hành (theo Văn bản số 5139/UBND-ĐT ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Cao ốc phức hợp tại số 87 đường Cống Quỳnh, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1). Về đối tượng được miễn Giấy phép xây dựng căn cứ quy định tại khoản 2, Điều 89 Luật Xây dựng 2014 và khoản 30, Điều 1, Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng. Đến nay, Sở Xây dựng chưa nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xây dựng đối với dự án nêu trên.

3. Về việc nghiệm thu phần móng và huy động vốn bán nhà ở hình thành trong tương lai

Theo quy định tại điểm 1c, điểm 2b Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng, công trình thuộc đối tượng phải được cơ quan chuyên môn của Bộ Xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình. Đến thời điểm này, Sở Xây dựng chưa nhận được thông tin về việc kiểm tra nghiệm thu của Bộ Xây dựng đối với công trình trên.

Hiện nay, Sở Xây dựng chưa nhận được hồ sơ, văn bản của chủ đầu tư đề nghị thực hiện các thủ tục thông báo xác nhận đủ điều kiện được huy động vốn hoặc thông báo bán nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhà ở đối với dự án Cao ốc phức hợp Ngân Bình tại số 87 đường Cống Quỳnh, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1.

Sở Xây dựng thông tin đến Báo Xây dựng - Cơ quan đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh theo đề nghị.

Văn phòng Sở

Số lượng lượt xem: 101
Tin mới hơn
Tin đã đưa