title Các văn bản phản hồi, cung cấp kết quả xử lý

Cung cấp thông tin cho Cơ quan thường trú Đài tiếng nói việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh về công tác quản lý trật tự xây dựng
Thứ hai, 01/11/2021, 02:43 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 16/8/2021, Cơ quan thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh có Công văn số 116/TNVN-TTHCM đề nghị Sở Xây dựng cung cấp một số thông tin để tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông của Đài tiếng nói Việt Nam.

Qua rà soát, Sở Xây dựng cung cấp thông tin như sau:

1. Nội dung “Các biện pháp tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, đặc biệt là tại các địa bàn hành chính được thành lập mới hoặc sáp nhập theo Nghị quyết của Quốc hội và địa bàn các huyện Bình Chánh, Nhà Bè, Hóc Môn, Củ Chi?”

Trong thời gian qua, công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố nói chung và trên địa bàn hành chính được thành lập mới hoặc sáp nhập theo Nghị quyết của Quốc hội và địa bàn các huyện Bình Chánh,
Nhà Bè, Hóc Môn, Củ Chi
nói riêng đã có nhiều chuyển biến tích cực, số vụ vi phạm trật tự xây dựng được kéo giảm (09 tháng đầu năm 2021, tổng số công trình vi phạm trên địa bàn Thành phố là 288 công trình, giảm 176 công trình so với 09 tháng đầu năm 2020 là 464 công trình (tỷ lệ giảm 37,9%), trong đó,  huyện Củ Chi giảm 31,5%, huyện Bình Chánh giảm 57,5%, huyện Nhà Bè giảm 52,2%, huyện Hóc Môn giảm 41,3%); trách nhiệm người đứng đầu được nâng lên, ý thức chấp hành nhiệm vụ công vụ, tinh thần chủ động, sáng tạo của công chức thực hiện công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng được cải thiện.

Đạt được kết quả nêu trên, các Sở - ban ngành và Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận, huyện đã triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, quyết liệt chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy tại Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25/7/2019 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố và 07 nhóm giải pháp với 56 nhiệm vụ trọng tâm tại Kế hoạch số 3333/KH-UBND ngày 12/8/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố, cụ thể là các nhóm giải pháp:

Nhóm 1. Giải pháp về quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất.

Nhóm 2. Giải pháp về tổ chức bộ máy.

Nhóm 3. Giải pháp về công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong việc thực hiện thủ tục hành chính về đầu tư xây dựng.

Nhóm 4. Giải pháp về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm.

Nhóm 5. Giải pháp về quản lý hoạt động hành nghề của các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng.

Nhóm 6. Giải pháp về giám sát, kiểm tra bằng công nghệ.

Nhóm 7. Giải pháp về nhà ở cho người thu nhập thấp.

Mặc khác, để đạt được kết quả nêu trên, Thành ủy, Hội đồng nhân dân Thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các cấp đã phát huy vai trò phản biện xã hội, giám sát đối với các cơ quan, đơn vị và tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của Nhân dân trong công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng.

2. Nội dung: “Công tác xử lý sai phạm liên quan đến trật tự xây dựng, trong đó có việc xử lý các trường hợp không chấp hành hoặc không đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 tại các công trình xây dựng hiện nay?”

* Giai đoạn từ ngày 23/7/2021 đến ngày 30/9/2021

Ngày 22/7/2021, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chỉ thị số 12-CT/TU về tăng cường một số biện pháp thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố, có nội dung: Tạm dừng các hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động của các công trường, công trình xây dựng, giao thông chưa thật sự cấp bách”.

Ngày 23/7/2021, Ủy ban nhân dân Thành phố có Công văn số 2468/UBND-VX về tăng cường mạnh mẽ các biện pháp thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, theo đó, về các nhóm đối tượng được phép hoạt động trong thời điểm áp dụng giãn cách như sau: e) Các công trình xây dựng, giao thông thật sự cấp bách: chỉ cho phép triển khai thi công đối với các công trình đáp ứng yêu cầu “3 tại chỗ” hoặc “1 cung đường - 2 địa điểm”. Chủ đầu tư (nhà đầu tư) chịu hoàn toàn trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch tại các công trình triển khai thi công..”.

Ngày 15/9/2021, Ủy ban nhân dân Thành phố có Công văn số 3085/UBND-VX về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố (từ ngày 16/9/2021 đến ngày 30/9/2021), chỉ đạo:

“Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và Ủy ban nhân dân các quận, huyện; Thủ trưởng các Sở, ngành và các Ban Quản lý Khu đô thị: Tây Bắc, Thủ Thiêm, Khu Nam; Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố; Ban Quản lý Khu công nghệ cao Thành phố; các Ban Quản lý dự án chuyên ngành, căn cứ tình hình an toàn phòng, chống dịch tại địa bàn, lĩnh vực được giao quản lý chủ động xem xét quyết định và chịu trách nhiệm cho phép chủ đầu tư xây dựng theo thẩm quyền trên cơ sở Tiêu chí phân loại công trình được phép xây dựng và hướng dẫn phòng chống dịch tại công trình trên địa bàn Thành phố được Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành”.

Sở Xây dựng đã phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức các quận, huyện và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tạm dừng hoạt động tại công trình xây dựng chưa thật sự cấp báchviệc đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các công trình xây dựng được phép hoạt động. Trong giai đoạn này, chưa có trường hợp chủ đầu tư các công trình xây dựng phải bị xử lý vi phạm hành chính do không chấp hành việc ngừng thi công và công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố.

* Giai đoạn từ ngày 01/10/2021 đến nay

Căn cứ Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 30/9/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chính Minh thì công trình giao thông, xây dựng được phép hoạt động (theo Phụ lục 3 ban hành kèm theo Chỉ thị số 18/CT-UBND).

Sở Xây dựng đã trình Ủy ban nhân dân Thành phố Bộ Tiêu chí phân loại công trình và biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 tại công trình xây dựng, theo đó, các tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn Thành phố phải đảm bảo các tiêu chí và chịu sự giám sát của các cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng và của chính quyền địa phương.

 Trường hợp các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng không đảm bảo các tiêu chí, thì phải dừng hoạt động để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong công tác phòng, chống dịch.

3. Nội dung: “Kế hoạch và nội dung trọng tâm trong việc tăng cường thanh, kiểm tra trật tự xây dựng những tháng cuối năm 2021 của ngành xây dựng Thành phố?”

Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận, huyện tiếp tục triển khai thực hiện:

- Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 30/9/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chính MinhBộ Tiêu chí phân loại công trình và biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 tại công trình xây dựng.

- Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25/7/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố;

- Kế hoạch số 3333/KH-UBND ngày 12/8/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai các giải pháp tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

- Tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch liên tịch giữa Sở Xây dựng với Ủy ban nhân dân quận, huyện về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận, huyện và Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 02/12/2019 về ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Kiên quyết không để xảy ra tình trạng vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn mà không được kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm. Rà soát, tổ chức thực hiện dứt điểm các quyết định xử phạt vi phạm hành chính còn chậm thực hiện.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng nhưng thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, buông lỏng quản lý hoặc có dấu hiệu bao che, tiếp tay cho các vi phạm trật tự xây dựng.

Sở Xây dựng thông tin đến Cơ quan thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh được rõ./.

Thanh tra Sở

Số lượng lượt xem: 411
Tin mới hơn
Tin đã đưa