title Các văn bản phản hồi, cung cấp kết quả xử lý

Cung cấp thông tin cho Tạp chí Đời sống và Pháp luật liên quan đến 4 Dự án tại phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú
Thứ hai, 05/04/2021, 07:28 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Sở Xây dựng nhận được đề nghị của Tạp chí Đời sống và Pháp luật về cung cấp thông tin liên quan đến 4 Dự án có tên thương mại: Diamond Centery,  Diamond  Brilliant, Diamond Centery Celadon City, Diamond Alnata Plus tại phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú do Công ty Gamuda Land HCMC làm chủ đầu tư. Sở Xây dựng trả lời như sau:

1. Về cấp Giấy phép xây dựng

1.1. Liên quan đến Khu Liên hợp thể dục thể thao và dân cư Tân Thắng, Sở Xây dựng đã cấp 04 Giấy phép xây dựng do Công ty Cổ phần Gamuda Land (HCMC) làm dự án đầu tư xây dựng Khu chung cư A1 (có tên thương mại là Emerald) gồm:

- Giấy phép xây dựng số 92/GPXD ngày 16/5/2018 (Giai đoạn 1 - phần thân 02 hầm và nắp hầm từ cốt -7,55m đến cốt +0,45m).

- Giấy phép xây dựng số 126/GPXD ngày 02/7/2018 (Giai đoạn 2 - từ tầng 1 đến tầng 15, các lô: A, B, C, D, F).

- Giấy phép xây dựng số 203/GPXD ngày 15/10/2018 (Giai đoạn 2 - từ tầng 1 đến tầng 15, lô E).

- Giấy phép xây dựng số 17/GPXD ngày 30/01/2019 (Giai đoạn 2 - tầng 16 và tum thang, các lô: A, B, C, D, E, F.

1.2. Đối với các dự án có tên Diamond theo đề nghị của Tạp chí Đời sống và Pháp luật nêu trên, Sở Xây dựng chưa nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xây dựng của chủ đầu tư.

2. Về chuyển nhượng dự án và xác nhận đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai

Sở Xây dựng đã xác nhận đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 2.614 căn hộ tại Khu chung cư A2 - Khối C, D, E (977 căn hộ) và Khu chung cư A1- Khối A, B, C, D, F (1.637 căn hộ) thuộc Dự án Khu liên hợp thể dục thể thao và dân cư Tân Thắng tại phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú do Công ty Gamuda Land HCMC làm chủ đầu tư tại Công văn số 627/SXD-PTN&TTBĐS ngày 16 tháng 01 năm 2017 và 8935/SXD-PTN&TTBĐS ngày 20 tháng 8 năm 2018.

Đối với 4 Dự án có tên thương mại: Diamond Centery, Diamond  Brilliant, Diamond  Centery Celadon City, Diamond Alnata Plus tại phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú do Công ty Gamuda Land HCMC làm chủ đầu tư, Sở Xây dựng chưa nhận được hồ sơ đề nghị của chủ đầu tư về chuyển nhượng dự án hoặc xác nhận đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Sở Xây dựng thông tin đến Tạp chí Đời sống và Pháp luật theo đề nghị.

QT

Số lượng lượt xem: 1702
Tin mới hơn
Tin đã đưa