title Các văn bản phản hồi, cung cấp kết quả xử lý

Cung cấp thông tin về chương trình cải tạo, xây mới chung cư cũ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ ba, 02/02/2021, 08:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Sở Xây dựng nhận được đề nghị của Báo Pháp luật về việc cung cấp thông tin về chương trình cải tạo, xây mới chung cư cũ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Sở Xây dựng cung cấp thông tin như sau:

1. Về tiến độ thực hiện đầu tư xây mới chung cư cấp D được xây dựng trước năm 1975

Trong năm 2017, Thành phố đã hoàn tất công tác kiểm tra, rà soát, phân loại và kiểm định chất lượng đối với 474 chung cư cũ (573 lô) xây dựng trước năm 1975. Kết quả có 15 chung cư cấp D (hư hỏng nặng, nguy hiểm).

Đối với 15 chung cư cấp D, đến nay Thành phố đã di dời toàn bộ 6 chung cư (06 chung cư: Chung cư 128 Hai Bà Trưng (94 hộ), chung cư 23 Lý Tự Trọng, Quận 1 (81 hộ); chung cư 6Bis Nguyễn Tất Thành, Quận 4 (26 hộ); chung cư 40/1 Tân Phước (78 hộ), chung cư 47 Long Hưng (30 hộ) và chung cư 170-171 Tân Châu, quận Tân Bình (24 hộ)) với 333 hộ dân, di dời dở dang 5 chung cư (05 chung cư: Chung cư 11 Võ Văn Tần, Quận 3 (18/19 hộ); chung cư 119B Tân Hòa Đông, Quận 6 (61/80 hộ); chung cư 155 – 157 Bùi Viện, Quận 1 (84/100 hộ); chung cư Trúc Giang (32/123 hộ), chung cư Vĩnh Hội (lô A, B, C), Quận 4 (11/244 hộ)) với 206/560 hộ dân, tổng cộng đã di dời 539/1023 hộ dân. Đã tháo dỡ 04 chung cư (04 chung cư cấp D: Chung cư 47 Long Hưng, chung cư 170-171 Tân Châu và chung cư 40/1 Tân Phước, quận Tân Bình; chung cư 23 Lý Tự Trọng, Quận 1.) với tổng diện tích sàn là 14.470,4 m2.

2. Khó khăn, vướng mắc trong công tác cải tạo, xây dựng mới chung cư thay thế chung cư cũ

- Quy định của pháp luật về lĩnh vực cải tạo, xây dựng mới chung cư cũ còn nhiều bất cập như không thể đạt được sự thống nhất của tất cả các chủ sở hữu; Quy định bồi thường, hỗ trợ, tạm cư và tái định cư hiện hành không còn phù hợp; Chưa có sự thống nhất trong việc miễn/giảm tiền sử dụng đất và nghĩa vụ tài chính phát sinh từ việc điều chỉnh tăng chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc.

- Ủy ban nhân dân thành phố đã ủy quyền, phân công triệt để cho Ủy ban nhân dân các quận thực hiện công việc cải tạo, xây dựng mới chung cư cũ trước năm 1975 (Quyết định số 1017/QĐ-UBND ngày 11/3/2017). Tuy nhiên trong quá trình triển khai, Ủy ban nhân dân các quận còn nhiều vướng mắc liên quan pháp luật hiện hành không đồng bộ phải báo cáo đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố, các Sở ngành hướng dẫn thực hiện.

- Khó mời gọi nhà đầu tư tham gia do nhiều chung cư cấp D có diện tích nhỏ, việc đầu tư xây dựng mới chung cư không đảm bảo hiệu quả kinh tế.

3. Đề xuất các giải pháp để thực hiện

Việc di dời, phá dỡ, xây dựng mới các chung cư cũ có nguy cơ sụp đổ là nhiệm vụ cấp thiết để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản, giúp cải thiện chổ ở và đời sống người dân, là cơ hội để Thành phố thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, Sở Xây dựng tiếp tục đề xuất giải pháp thực hiện như sau:

- Tiếp tục thực hiện các cơ chế ưu đãi, để mời gọi doanh nghiệp tham gia như miễn tiền sử dụng đất, điều chỉnh tăng chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc...

- Tiếp tục thực hiện cơ chế ủy quyền, phân công triệt để cho Ủy ban nhân dân các Quận thực hiện, kể cả các chung cư cũ xây dựng sau năm 1975.

- Xây dựng phương thức chỉnh trang đô thị để thực hiện đối với các chung cư cũ không phải là cấp D nhưng đã xuống cấp, cần tháo dỡ xây dựng mới theo quy hoạch.

- Tăng cường công tác tổ chức vận động, tuyên truyền giải thích cho các hộ dân sống trong chung cư cũ nhận thức và hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình, đồng tình, ủng hộ trong việc cải tạo, xây dựng mới chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.

- Sở Xây dựng đã đề xuất Bộ Xây dựng nghiên cứu xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 101/2015/NĐ-CP của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ, với một số nội dung chính như sau:

+ Các dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư không phải dành diện tích đất để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở.

+ Đối với nhà chung cư thuộc diện phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại theo quy định tại Điều 110 của Luật Nhà ở 2014 nhưng theo quy hoạch được duyệt phải đầu tư xây dựng công trình khác hoặc được các chủ sở hữu thống nhất không tái định cư tại chỗ mà cho phép chủ đầu tư chuyển sang xây dựng nhà ở hoặc chuyển sang xây dựng công trình khác để kinh doanh thì chủ đầu tư dự án được hưởng các cơ chế, chính sách ưu đãi theo quy định của Nghị định này.

+ Được miễn tiền sử dụng đất đối với trường hợp được tăng hệ số sử dụng đất của dự án trước thời điểm được công nhận chủ đầu tư. Trường hợp sau khi được lựa chọn chủ đầu tư mà chủ đầu tư đề xuất tăng hệ số sử dụng đất thì phải nộp tiền sử dụng đất bổ sung đối với phần được tăng thêm theo quy định.

+ Được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và tiền chuyển mục đích sử dụng đất (nếu có) đối với toàn bộ diện tích đất được giao trong phạm vi dự án, kể cả phần diện tích đất khác không phải diện tích đất có nhà chung cư nhưng được phép chuyển mục đích sử dụng thuộc phạm vi ranh giới dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư theo quy hoạch được duyệt.

+ Tỷ lệ đồng thuận của các chủ sở hữu tại Hội nghị nhà chung cư để lựa chọn chủ đầu tư đối với chung cư cần phá dỡ, xây dựng lại có kết luận kiểm định không phải là cấp D là 80%.

4. Về cung cấp thông tin các chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975 (không phải là chung cư cấp D) chuẩn bị được đầu tư xây dựng

Ngày 11/3/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 1017/QĐ-UBND về ủy quyền, phân công cho Ủy ban nhân dân quận thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn liên quan đến thủ tục đầu tư cải tạo, sửa chữa chung cư cũ, xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Tại điểm đ, khoản 1, Điều 1, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các quận thực hiện nhiệm vụ: ‟Công nhận chủ đầu tư; phê duyệt phương án tạm cư, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giá trị căn hộ cũ và giá trị căn hộ mới trong trường hợp Nhà nước tổ chức thực hiện đối với chung cư hư hỏng nặng, nguy hiểm mà hết thời hạn theo quy định nhưng các chủ sở hữu nhà chung cư chưa chọn được nhà đầu tư”.

Ngày 03/4/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 1776/KH-UBND về tổ chức thực hiện Chương trình cải tạo, sửa chữa chung cư cũ, xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016-2020. Theo đó, Ủy ban nhân dân Thành phố đã giao nhiệm vụ cho Ủy ban nhân dân các quận lập, phê duyệt và công bố kế hoạch xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975 và chủ trì công tác lựa chọn, công nhận chủ đầu tư các dự án xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn quận.

Kế hoạch xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975 do Ủy ban nhân dân các quận lập và phê duyệt, đã được Sở Xây dựng tổng hợp và đăng tải tại cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng (https://soxaydung.hochiminhcity.gov.vn/chuong-trinh-cai-tao-chung-cu-cu-xay-chung-cu-moi).

Do đó, Sở Xây dựng đề nghị Quý báo tra cứu tại cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng hoặc chủ động liên hệ với Ủy ban nhân dân các quận có chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975 để được cung cấp thông tin chính xác về hiện trạng chung cư, thông tin về chủ đầu tư cũng như kế hoạch triển khai thực hiện.

Sở Xây dựng cung cấp thông tin đến Quý báo để biết.

Văn phòng Sở

Số lượng lượt xem: 1053
Tin mới hơn
Tin đã đưa