title Danh sách các tổ chức chứng nhận hợp quy

Danh sách các tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm / chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2014/BXD
Thứ ba, 18/04/2017, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Danh sách các tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm / chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2014/BXD

Các Quyết định chỉ định của Bộ Xây dựng file 1,file 2

Nguồn: Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 1300
Tin mới hơn