title Quản lý nhà và công sở

Danh sách khách hàng đã ký Hợp đồng thuê , thuê mua, mua căn hộ nhà ở xã hội tại Dự án HQC Plaza, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh
Thứ hai, 12/06/2017, 08:31 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Danh sách khách hàng đã ký Hợp đồng thuê , thuê mua, mua căn hộ nhà ở xã hội tại Dự án HQC Plaza, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh

DANH SÁCH 344 KHÁCH HÀNG KÝ HỢP ĐỒNG THUÊ, THUÊ MUA, MUA CĂN HỘ NHÀ Ở XÃ HỘI TẠI DỰ ÁN HQC PLAZA ĐỢT 1

DANH SÁCH 190 KHÁCH HÀNG KÝ HỢP ĐỒNG THUÊ, THUÊ MUA, MUA CĂN HỘ NHÀ Ở XÃ HỘI TẠI DỰ ÁN HQC PLAZA ĐỢT 2

DANH SÁCH 269 KHÁCH HÀNG KÝ HỢP ĐỒNG THUÊ, THUÊ MUA, MUA CĂN HỘ NHÀ Ở XÃ HỘI TẠI DỰ ÁN HQC PLAZA ĐỢT 3

DANH SÁCH 371 KHÁCH HÀNG KÝ HỢP ĐỒNG THUÊ, THUÊ MUA, MUA CĂN HỘ NHÀ Ở XÃ HỘI TẠI DỰ ÁN HQC PLAZA ĐỢT 4

DANH SÁCH 73 KHÁCH HÀNG KÝ HỢP ĐỒNG THUÊ, THUÊ MUA, MUA CĂN HỘ NHÀ Ở XÃ HỘI TẠI DỰ ÁN HQC PLAZA ĐỢT 5

Số lượng lượt xem: 643
Tin mới hơn
Tin đã đưa