title Quản lý nhà và công sở

Dự thảo Nghị quyết Quy định diện tích ở bình quân/người để đăng ký thường trú vào chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ của tổ chức, cá nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ sáu, 20/03/2015, 08:44 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Dự thảo tờ trình về việc đề xuất Quy định diện tích ở bình quân/người để đăng ký thường trú vào chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ của tổ chức, cá nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh

Dự thảo Nghị quyết Quy định diện tích ở bình quân/người để đăng ký thường trú vào chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ của tổ chức, cá nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh

Số lượng lượt xem: 556
Tin mới hơn
Tin đã đưa