title Phát triển đô thị

Giám đốc Sở Xây dựng quyết định thành lập Tổ chuyên viên
Thứ sáu, 11/02/2011, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 21 tháng 01 năm 2011, Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Tấn Bền đã ban hành Quyết định số 150/QĐ-SXD-TCCB về việc thành lập Tổ Chuyên viên giúp việc Tổ Chuyên gia lựa chọn chủ đầu tư các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn thành phố theo Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ (gọi tắt là Tổ Chuyên viên).

Tổ Chuyên viên gồm có 08 thành viên, do bà Lê Thị Anh, Phó trưởng Phòng Phát triển nhà làm Tổ trưởng, ông Trần Quốc Đạt, Phó trưởng Phòng Quản lý Kinh tế Xây dựng làm Tổ Phó và các thành viên còn lại gồm 06 công chức của các phòng, ban biệt phái.

Tổ Chuyên viên có nhiệm vụ như sau:

1. Tổ Chuyên viên thực hiện Quy chế làm việc ban hành kèm theo Quyết định số 151/QĐ-SXD-PTN ngày 21 tháng 01 năm 2011 của Giám đốc Sở Xây dựng.

2. Thư ký các cuộc họp Tổ Chuyên gia, tổng hợp ý kiến, dự thảo thông báo kết luận cuộc họp để Tổ Chuyên gia ra thông báo kết luận về nội dung cuộc họp.

3. Chuẩn bị các tài liệu, nội dung cho các cuộc họp của Tổ chuyên gia, tham gia tổ chức các Hội nghị, Hội thảo của Tổ Chuyên gia chủ trì.

4. Tổ Chuyên viên làm việc theo chế độ chuyên trách, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Xây dựng; được hưởng lương và phụ cấp theo quy định hiện hành.

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 737
Tin mới hơn
Tin đã đưa