title Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Góp ý dự thảo “Chỉ thị về đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường khi thi công phần ngầm công trình xây dựng trên địa bàn thành phố
Thứ tư, 09/09/2015, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 theo Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 23/01/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về Ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố và chuẩn bị dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2015, Sở Xây dựng đã dự thảo Chỉ thị về đảm bảo an toàn khi thi công phần ngầm công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố (dự thảo Chỉ thị).

Nhằm đảm bảo Chỉ thị sau khi ban hành phù hợp với tình hình thực tế và quy định tại Quyết định số 67/2011/QĐ-UBND ngày 24/10/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy định về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân các cấp tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Xây dựng đề nghị các tổ chức, cá nhân tham gia góp ý dự thảo Chỉ thị. Dự thảo Chỉ thị và dự thảoTờ trình trình Ủy ban nhân dân Thành phố được đăng tải tại Website:

http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/.

Đề nghị các tổ chức, cá nhân quan tâm, góp ý và có văn bản phúc đáp cho Sở Xây dựng trước ngày 21/9/2015, đồng thời hỗ trợ gửi file góp ý qua địa chỉ email: qlcl.sxd@tphcm.gov.vn để thuận lợi trong công tác tổng hợp.

Sở Xây dựng sẽ tổng hợp những ý kiến đóng góp để hoàn tất dự thảo Chỉ thị, gửi Sở Tư pháp thẩm định, trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hànhtheo đúng quy định hiện hành. 

và tờ trình về dự thảo Chỉ thị về đảm bảo an toàn khi thi công phần ngầm công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 474
Tin mới hơn
Tin đã đưa