title Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Góp ý dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng
Thứ năm, 09/10/2014, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 7956/VP-ĐTMT ngày 26/9/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng, trong đó giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện ý kiến của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng nêu tại Công văn số 163/HĐNTNN-CTTĐ ngày 22/9/2014; nghiên cứu góp ý nội dung dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng và dự thảo văn bản trình Ủy ban nhân dân thành phố ký gửi Hội đồng theo đúng yêu cầu.

Sở Xây dựng đã dự thảo văn bản góp ý dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng (dự thảo văn bản góp ý được đăng tải trên website của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh).

Đề nghị các Sở chuyên ngành nghiên cứu, góp ý nội dung dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng và có ý kiến về nội dung dự thảo văn bản góp ý của Sở Xây dựng.

Do thời gian có hạn, Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan có văn bản phúc đáp trước ngày thứ ba, ngày 14/10/2014; đồng thời hỗ trợ gửi file dữ liệu qua địa chỉ email: qlcl.sxd@tphcm.gov.vn  để thuận tiện trong công tác tổng hợp./

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 422
Tin mới hơn
Tin đã đưa