title Quản lý nhà và công sở

Hội nghị về công tác đánh số nhà và gắn biển số nhà trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ ba, 28/03/2017, 00:51 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Nhằm tiếp tục nâng cao vai trò quản lý nhà nước trong công tác đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; xác định rõ quyền và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định tại Quy chế đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn Thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 31/5/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố; thảo luận, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết, xử lý các khiếu nại liên quan đến tình hình đánh số và gắn biển số nhà, Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị về công tác đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

Thời gian: 8 giờ ngày thứ Tư, 29/3/2017

Địa điểm: Hội trường Sở Xây dựng, số 60 Trương Định, Quận 3

Chủ trì: Lãnh đạo Sở Xây dựng

Nội dung:

- Phát biểu của lãnh đạo Sở Xây dựng.

- Báo cáo sơ kết công tác đánh số nhà và gắn biển số nhà trên địa bàn Thành phố từ tháng 6/2012 đến tháng 6/2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

- Báo cáo dự thảo về Đề án triển khai giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý số nhà và hệ thống phần mềm quản lý nhà trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện trao đổi, thảo luận, chia sẻ bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công tác đánh số nhà và gắn biển số nhà trên địa bàn, các khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp thực hiện.

- Các Sở chuyên ngành trao đổi, có ý kiến về chuyên môn liên quan đến công tác đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn Thành phố, công tác đặt đổi tên đường và góp ý đối với dự thảo đề án mã số nhà thông minh.

- Sở Xây dựng tiếp thu, tổng hợp nội dung báo cáo và đề xuất, kiến nghị Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân Thành phố giải pháp tháo gỡ (nếu có).

Số lượng lượt xem: 738
Tin mới hơn
Tin đã đưa